Les depuradores de Castellar del Vallès i Sant Celoni produiran biogàs

L'EDAR de Granollers millorarà també les instal·lacions per generar biogàs

Font: Consorci Besòs-Tordera

24/05/2023 - 08:19

El Consorci Besòs Tordera obté tres subvencions per import superior a un milió d’euros del Programa BIOGÁS impulsat per l’IDAE amb fons Next Generation EU

Els projectes a finançar són la nova producció de biogàs a les EDAR Castellar i Sant Celoni i la implementació d’una plataforma de recollida de fangs a l’EDAR Granollers per incrementar-ne la producció.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE) ha publicat la proposta de resolució provisional, amb aprovació de les tres sol·licituds de subvenció presentades pel Consorci Besòs Tordera el passat mes d’octubre, de la “Primera convocatòria del programa de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás (Programa BIOGÁS)”, en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) amb els fons europeus NextGeneration. Els projectes del Consorci acceptats fan referència a les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) Granollers, Castellar del Vallès i Sant Celoni, i en tots els casos l’objectiu és apostar per la producció de biogàs mitjançant l’aprofitament dels fangs generats durant els processos de depuració. D’aquesta manera es contribuirà a fer més sostenibles i eficients les instal·lacions.

En el cas de l’EDAR Granollers, amb una subvenció de 860.288 euros, s’instal·larà una plataforma de recollida i rehidratació de fangs per incrementar la generació de biogàs i s’ampliarà la cogeneració. És a dir, aquesta instal·lació, que ja genera biogàs amb el tractament dels seus propis fangs, podrà rebre fangs procedents d’altres EDAR més petites de l’àmbit del Consorci que no disposen de sistemes de digestió anaeròbia. D’aquesta manera, la planta, amb capacitat prou per assumir fangs externs, incrementarà la producció de biogàs, que en els motors de cogeneració esdevindrà energia elèctrica per a l’autoconsum.

Així mateix, l’increment de producció de biogàs beneficiarà també en un futur immediat la planta d’upgrading o enriquiment que s’està construint en aquests moments a l’exterior de l’EDAR Granollers dins el projecte BioVO, desenvolupat conjuntament amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. L’objectiu d’aquest projecte és convertir part d’aquest biogàs en biometà, un gas renovable, que serà injectat a la xarxa de gas natural.

Les altres dues subvencions atorgades contribuiran a implementar els processos de digestió anaeròbia a les EDAR Sant Celoni (70.414 euros) i Castellar del Vallès (105.570 euros), on fins ara els fangs són destinats a compostatge. En tots dos casos es requerirà la instal·lació d’una planta de producció de biogàs mitjançant digestió anaeròbia de fangs amb aprofitament energètic; és a dir, s’instal·larà un digestor anaerobi i un motor de cogeneració que permetran l’aprofitament elèctric del biogàs generat, destinant l’energia a l’autoconsum de les mateixes instal·lacions.

El Programa BIOGÀS té com a objectiu el desenvolupament del biogàs per tal de contribuir a la millora de l’eficiència energètica i de la utilització d’energies renovables, i pretén assegurar la implementació de projectes singulars d’instal·lacions de biogàs en el menor termini possible mitjançant concurrència competitiva. Es van presentar 136 propostes, 75 de les quals han sigut aprovades, entre elles aquestes tres presentades pel Consorci, que seran cofinançades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Prop d’un centenar de persones participen en la jornada de portes obertes a les instal·lacions del Consorci Besòs Tordera, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua i de la Meteorologia.

Notícia

El Consorci Besòs Tordera ha instal·lat hidrants a dotze EDAR. La demanda d’aigua regenerada rebuda fins ara pels municipis consorciats se situa en 259 m3/dia, mentre que aquestes 12 ERA poden arribar a generar més de 320 m³/hora.

Notícia

El consorci Besòs-Tordera treballa amb un projecte per potabilitzar l'aigua que sanegen les depuradores de Granollers, Caldes i Santa Maria de Palautordera.

Butlletí