Les ciutats mediterrànies demanen accelerar la resiliència climàtica i de pèrdua de biodiversitat

Font: MedCities

04/12/2023 - 12:45

Les ciutats necessiten revertir la pèrdua de biodiversitat en entorns urbans en el context de crisi climàtic.

Són necessàries mesures amb un enfocament ecosistèmic i solucions basades en la natura, així com els “Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework” (GBF), que inclou quatre objectius i 23 fites per assolir l'any 2030

Una de les fites importants és la d’arribar a protegir el 30% dels mars i oceans a través d’Àrees Marines Protegides (AMP), el repte de les Nacions Unides per 2030.


 

MedCities, l’associació de ciutats mediterrànies que treballa per empoderar els governs locals per afrontar els reptes de la governança local de manera sostenible, ha reunit a Sarajevo a més de 40 ciutats membres amb motiu de la seva Assemblea General i els ha convidat a assistir al seu seminari “Revertir la pèrdua de diversitat en entorns urbans en un context de crisi climàtica: enfocament ecosistèmic i solucions basades en la natura”, lligat al projecte ENSERES (ENI CBC MED) on s’han posat en comú casos d’èxit de governança i solucions basades en la natura implementats per membres de MedCities de les tres conques mediterrànies que han ajudat les ciutats costaneres a millorar la seva situació.

És inqüestionable que la regió mediterrània és testimoni de canvis dramàtics en els últims anys.

El creixement sense precedents de la població ha provocat una urbanització molt intensa especialment a les zones costaneres. Els impactes acumulatius de la sobreexplotació, la població, la governança i les pressions exercides pel canvi climàtic sobre les zones costaneres i marines mediterrànies estan portant a soscavar la biodiversitat, la integritat dels ecosistemes i amenaçar l'estil de vida mediterrani.

La Conferència de les Nacions Unides sobre Biodiversitat (COP15 2022) va prendre un acord històric per guiar l'acció global sobre la natura. El Marc Mundial de Biodiversitat (GBF) té com a objectiu abordar la pèrdua de biodiversitat, restaurar els ecosistemes i protegir els drets indígenes. En aquesta línia, l'ús de solucions basades en la natura (NbS) i enfocaments de gestió basada en ecosistemes (EBM) s'està convertint en crucial.

Hi ha un nombre creixent d'experiències i eines transferibles per a l'aplicació d'enfocaments integrals de governança i gestió, tant en el cas de les ciutats com de les àrees protegides per aconseguir una mediterrània saludable i resilient.

Un exemple d’actuació el trobem a les ciutats de Sfax (Tunísia) i Tir (Líban), membres de MedCities, participants del projecte ENSERES "ENhancing Socio-Ecological RESilience in Mediterranean coastal areas1" (Potenciar la resiliència socioecològica a les zones costaneres mediterrànies) del programa ENI CBC MED .

Compartir experiències entre iguals ajuda a identificar solucions replicables, adaptables i transferibles per construir resiliència a escala mediterrània. Però per sostenir aquest enfocament en el temps és imprescindible integrar-lo en el pla de treball de les xarxes existents i reforçar les connexions entre elles. Un pas en aquesta direcció és l'acord entre MedCities i la xarxa de gestors de les Àrees Marines Protegides de la Mediterrània (AMP), MedPAN, sobre un memoràndum d'entesa i un pla de treball per construir cooperació i alinear posicions en diversos processos polítics rellevants.

Sobre les àrees marines protegides, un dels punts clau de la reunió, s’han destacat les experiències compartides sobre la col·laboració entre els gestors de les Àrees Marines Protegides i els representants de la ciutat mostren la importància de:

- Considerar que un municipi s'encarregui de la gestió d'una Àrea Marina Protegida en comptes d'una entitat externa que ho faci

- Treballar no només a nivell polític, sinó implicant el nivell tècnic amb els diferents departaments dins els ajuntaments (finances, comunicacions, turisme, etc.)

- Tenir un enfocament participatiu amb tots els actors implicats en una Àrea Marina Protegida, des dels pescadors (per consensuar la normativa o els arts de pesca, per exemple) fins als ciutadans (per a les operacions de neteja de platges)

- Oferir oportunitats econòmiques des de la gestió dels recursos de l'Àrea Marina Protegida que permetin crear llocs de treball preservant la natura

- Establir normes i reglaments pels usos recreatius de les zones costaneres protegides

- Realitzar auditories periòdiques per entendre els punts forts i febles del treball realitzat i fer ús de les dades per poder millorar

 

Durant el seminari, s’ha posat en comú diversos projectes duts a terme a les ciutats; alguns vinculats a les solucions en termes de governança: Tir (Líban) ha explicat el seu marc de gestió en la seva àrea marina protegida municipal, i el Parc Natural del Delta de la Camarga a Marsella (França) també ha explicat com és la gestió d’un parc que està a tocar d’una zona urbana. Les col·laboracions entre ONGs i centres de recerca a Glyfada (Grècia) o la gestió d’ecosistemes protegits i periurbans com els llacs salats de Làrnaca (Xipre) i el cas de l’Àrea Marina Protegida de Cap d’Agde (França) han estat altres punts clau de la jornada.

Sobre les solucions basades en la natura per augmentar la resiliència en una crisi de biodiversitat s’han explicat els casos de les polítiques aplicades per gestionar la zona de la cascada de Düden, a Antalya, Turquia. Mentre que Ancona (Itàlia) a exposat com s’està adaptant a la crisi climàtica gràcies a solucions basades en la natura i Mersin (Turquia) ha compatit la seva experiència en monitorització d’aigües per controlar la contaminació i millorar la biodiversitat marina.

El seminari ha servit per destacar casos d’èxit en la millora dels nivells de resiliència socioecològica al llarg de la costa mediterrània, compartir experiències locals transferibles pel que fa les solucions basades en la natura i identificar les prioritats dels membres de la xarxa MedCities pel que fa la resiliència de les ciutats davant la crisi climàtica.

Fundada l'any 1991 a Barcelona, MedCities és una associació formada per 73 ajuntaments i unions de municipis de 17 estats diferents, tots pertanyents a les tres costes de la mar Mediterrània. Sota els seus tres principals eixos d'actuació —igualtat econòmica i social, desenvolupament sostenible i mitigació de la crisi climàtica—, MedCities ajuda els governs locals mediterranis a millorar les seves capacitats de servei i a assumir les seves prioritats estratègiques amb projectes concrets, posant el focus a la cooperació entre ciutats i el desenvolupament urbà sostenible a l'àmbit local dins de la regió mediterrània.

 


 

Relacionats

Notícia

Actualment, es troba en procés d’implantació a la finca de Can Colomer un projecte per a estudiar la resistència climàtica amb sistemes agroforestals.

Butlletí