L'endemà del 2012

11/06/2006 - 00:00
La 12ª Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP 12), que es celebra a Nairobi, Kenya, del 6 al 17 de novembre, té com a eix principal de debat la definició del règim futur de canvi climàtic i els compromisos de les diferents parts més enllà del primer període de compromís del Protocol de Kyoto, que finalitza el 2012. En la COP 11, celebrada en Montreal el 2005, es van llançar dos processos per a la consideració d'accions futures. Dins del marc de la Convenció, es va acordar iniciar un diàleg formal per a desenvolupar accions a llarg termini (Diàleg de la Convenció); en el marc de Kyoto, es va acordar iniciar un procés d'examen per a la consideració de futurs compromisos a partir de 2012 per a les Parts de l'Annex I del Protocol, que inclou els països desenvolupats. Un altre dels objectius per a aquesta COP és el d'arribar a un acord que permeti engegar el Programa de Treball quinquennal sobre els efectes, vulnerabilitat i l'adaptació al canvi climàtic. Aquest assumpte és clau per a seguir avançant en aquest procés i per a l'èxit de la pròpia COP 12. L'estat espanyol, segons una nota emesa pel Ministeri de Medi Ambient, considera, igual que la UE, que aquest Programa ha d'enfocar-se a ajudar a totes les parts a compartir els coneixements científics i tècnics sobre els impactes regionals i locals, vulnerabilitats i riscos, associats amb diferents nivells de canvi climàtic, així com a contribuir a la comprensió per les Parts del que constitueix un canvi climàtic perillós, i integrar els riscos climàtics en plans, polítiques i estratègies ja existents. En l'actualitat, s'estan realitzant esforços nacionals i internacionals en la lluita contra el canvi climàtic a través d'accions de mitigació (reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle) i adaptació, aquestes últimes considerades com absolutament necessàries en la solució al problema de l'escalfament global. L'estat espanyol, per la seva situació geogràfica i les seves característiques socioeconòmiques, és un país molt vulnerable al canvi climàtic. Actualment, el Ministeri de Medi ambient espanyol ha elaborat un Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic, amb la finalitat de proporcionar a les administracions públiques i organitzacions interessades eines i mètodes que contribueixin a integrar les polítiques d'adaptació al canvi climàtic en la planificació dels diferents àmbits d'activitat de la societat espanyola. En aquest sentit, i conforme al compromís amb les polítiques nacionals i regionals d'adaptació al canvi climàtic, la ministra de Medi ambient, Cristina Narbona, presentarà a Nairobi la Xarxa Iberoamericana d'Oficines de Canvi Climàtic (RIOCC), que ha proposat un Programa Iberoamericà d'Avaluació d'Impactes, Vulnerabilitat i Adaptació al canvi climàtic (PIACC).

Relacionats

Butlletí