L’Ajuntament de Riudoms promocionarà les instal·lacions d’autoconsum elèctric amb bonificacions

Font: Ajuntament de Riudoms

30/01/2020 - 09:30

L’Ajuntament de Riudoms està tramitant la regulació d’una ordenança municipal que incentivi la implantació d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica a qualsevol bé immoble del municipi. 

Així, l’ordenança preveu establir una bonificació sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a aquells immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i també sobre l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que, en aquest cas, s’aplicaria només sobre la part del pressupost corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Aquesta bonificació està inclosa en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que va elaborar l’Ajuntament l’any 2016 amb l’objectiu de reduir el nivell d’emissions de CO2. Entre les accions que recull el PAES, s’inclou la bonificació per a la millora de l’eficiència energètica en els habitatges o locals i és una de les mesures que el govern municipal, compromès amb la lluita contra el canvi climàtic, vol aplicar per iniciar la transició energètica cap a les energies renovables que afavoreixin un model més sostenible i ecològic.


 

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Reus impulsarà la creació d’una comunitat energètica de fins a 6,2 MWp de potència al polígon Reus que aprofitarà les cobertes d’edificis públics i privats per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques que podran subministrar energia als edificis municipals i a les empreses instal·lades al polígon, en un radi de 500 metres, i aprofitar l’excedent per a produir hidrogen verd.

Article

 

Entre les projectes que s'estan impulsant per promoure l'ús de la biomassa, en aquest moment la Diputació de Barcelona està liderant el projecte Biomassa pel Clima que suposa la instal·lació de 14 calderes a la província de Barcelona. Aquest vídeo ho explica en dos minuts.

Notícia

El Consistori també encarrega la redacció dels projectes per col·locar panells solars a l’Escola Pompeu Fabra i a Can Rajoler

Butlletí