L’Ajuntament de Calafell contractarà un nou servei d’enllumenat per estalviar en consum energètic

Font: Ajuntament de Calafell
05/12/2013 - 00:00

L'Ajuntament de Calafell ha aprovat amb la unanimitat de tots els grups municipals, el plec de clàusules per poder licitar un nou servei d'enllumenat públic. El nou servei "ha de suposar una millora molt important per al municipi", tal i com ha dit el tinent d'alcalde d'Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé, ja que comportarà la renovació de tota la xarxa d'enllumenat del municipi i permetrà reduir considerablement el consum energètic.

El Plec de clàusules aprovat comprèn 4 parts importants:
1. L'elaboració d'un pla d'estalvi energètic.
2. Renovació de la xarxa d'enllumenat públic.

3. Manteniment continu del servei d'enllumenat.
4. Assegurar alguns treballs tècnics extres que, fins ara, es pagaven a part.

Pel que fa al primer punt, i després d'haver fet una auditoria externa, l'Ajuntament de Calafell preveu que, dels 9.000 punts de llum que hi ha al municipi s'ha de canviar la part superior de 6.000 punts. Aquest canvi permetrà estalviar un 42% del consum energètic, cosa que vol dir uns 370.000 euros anuals. Cal dir que actualment l'Ajuntament de Calafell paga uns 900.000 euros anuals pel consum de tot l'enllumenat públic. Per dur a terme aquesta actuació, l'Ajuntament estima que l'empresa adjudicatària haurà de fer una inversió mínima de 2,2 milions d'euros. Així mateix, l'empresa també haurà de fer el canvi de llums durant els dos primers anys de concessió, "ja que quan abans tinguem els canvis fets, abans començarem a estalviar", explica Rafel Solé.

D'altra banda, el nou servei també haurà de fer la renovació de tota la xarxa d'enllumenat públic del municipi, excepte en aquelles zones on s'ha renovat recentment l'enllumenat. Cal dir que actualment hi ha nombroses zones del municipi on la xarxa d'enllumenat és molt antiga, i això fa que tingui moltes deficiències. Per a aquesta actuació l'Ajuntament de Calafell preveu una inversió mínima, per part de l'empresa contractada, d'1,3 milions d'euros, que també s'hauria d'executar durant el dos primers anys de concessió.

Així mateix, l'empresa adjudicatària també s'ha de fer càrrec del manteniment integral de l'enllumenat públic. Això vol dir que s'ha de fer càrrec de qualsevol avaria que es produeixi, així com controlar l'horari d'encesa i apagada, o tenir un servei de guàrdia 365 dies a l'any, entre d'altres. Per a aquest servei, l'Ajuntament de Calafell pagarà a l'empresa uns 359.000 euros.

Finalment, el plec de clàusules també inclou la prestació de treballs extres, que fins ara es pagaven a part, com poden ser reparacions puntuals, fer front a desperfectes produïts per actes de vandalisme, instal·lació de llums de Nadal o de festes majors, a més d'altres imprevistos. L'Ajuntament valora aquest tipus de servei en 100.00 euros a l'any, que pagaria a l'empresa adjudicatària.

La licitació, que previsiblement es farà durant el primer trimestre de 2014, donarà a l'empresa adjudicatària la concessió del servei d'enllumenat públic per un període de 15 anys. Un dels punts que també puntuaran és que la nova empresa absorbeixi els quatre treballadors de l'empresa que fins ara s'ha encarregat del manteniment de l'enllumenat al municipi.

Municipis: 

Relacionats

Notícia

El CREAC aconsegueix la germinació d’un 40% de les llavors recollides

Article

És una acció novedosa dins de les mesures excepcionals contra la sequera

Notícia

Durant aquest període inicial de dos mesos, el municipi ha aconseguit una taxa de recollida selectiva del 61,60%, una xifra notablement superior al 42,93% registrat durant tot l’any 2023.

Butlletí