L'Ajuntament de Barcelona aprova el Pla de contractació sostenible 2019

24/10/2019 - 08:00

Directrius generals a complir com increment del grau d’ambientalització amb l’aplicació de les instruccions o assoliment del 100%  de contractes licitats amb mesures de contractació pública sostenible.

El juliol passat es va aprovar el segon Pla anual de Contractació Pública Sostenible 2019 de l'Ajuntament de Barcelona que expressa els objectius que el conjunt de l’organització municipal haurà d’assolir en aquest àmbit. El programa anual ofereix una visió anticipada i estructurada dels objectius municipals en contractació pública estratègica com assolir un 100% de contractes licitats amb mesures de contractació pública sostenible -de caire social, ambiental o d’innovació- o  incrementar els graus d’ambientalització de les compres a través de l’aplicació de les instruccions.

Concretament enguany, les mesures ambientals del Pla són les següents:

  • Estudiar l'aplicació de les instruccions existents: revisar, per cada instrucció, el grau de la seva aplicació a partir de l'estudi de casos concrets; establir la rellevància dels casos estudiats; estudiar pels diferents casos quina ha estat la traducció als plecs (com a especificacions tècniques, criteris d'adjudicació, condicions especials d'execució, o com a solvència tècnica);
     
  • Incrementar el grau d'exigència ambiental identificant nous àmbits de millora ambiental en les instruccions existents o augmentant l’exigència ambiental per aquelles instruccions més consolidades en la seva aplicació;
     
  • Avançar en l’extensió de l’aplicació de les instruccions existents al conjunt dels organismes municipals per cada instrucció (identificant noves Gerències i Districtes o entitats i empreses que constitueixen el grup municipal rellevant);
     
  • Revisar el contingut de les instruccions existents segons necessitats d'actualització del contingut per noves referències a nivell europeu, per adequació al progrés del mercat o tecnològic, per l'aprovació o entrada en vigor de noves regulacions i per l'adquisició de nous compromisos polítics a nivell municipal.

Des del Programa Ajuntament + Sostenible s’ha elaborat un resum del progrés dels objectius establerts en el Pla 2018 amb observacions identificades pels diferents productes i serveis que disposen d'instruccions d'aplicació directa. De forma agrupada es pot afirmar que els objectius han estat assolits per Electricitat, Paper d'oficina, Fusta, Projectes d'Obres, Serveis de menjador, Tèxtils, Neteja i recollida de residus en edificis i Comunicació; en canvi, Esdeveniments, Catering puntuals, Vehicles, Equips informàtics i Exposicions presenten un assoliment parcial dels seus respectius objectius. El cert és que existeix certa dificultat operativa, ja que l'actual gestor d'expedients SAP-contractes no permet concloure aquest grau d’assoliment de forma concreta.

Tanmateix, pel que fa a la incorporació de mesures ambientals en altres contractacions, un total de 84 contractes indiquen que incorporen criteris ambientals alternatius que no els són d’aplicació directa per estar sota l'abast d'alguna instrucció tècnica d’ambientalització, destacant que el 35% fan referència a la reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants, el 33% fan referència a l'estalvi d’energia o l'eficiència energètica, i els 26% fan referència a la incorporació de materials d’origen reciclat.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat una nova eina web per seguir l’evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona.

Article

Barcelona destaca com una de les metròpolis més actives en el mapeig de biodiversitat marina en un recompte mundial de natura urbana.

Notícia

El Port Olímpic de Barcelona instal·la vint gabions de bioregeneració dissenyats per afavorir la restauració dels ecosistemes marins. Més endavant se n’avaluaran els resultats per saber si són adequats per a les aigües del litoral barceloní.

Butlletí