L'Ajuntament de Barcelona aprova el Pla de contractació sostenible 2019

24/10/2019 - 08:00

Directrius generals a complir com increment del grau d’ambientalització amb l’aplicació de les instruccions o assoliment del 100%  de contractes licitats amb mesures de contractació pública sostenible.

El juliol passat es va aprovar el segon Pla anual de Contractació Pública Sostenible 2019 de l'Ajuntament de Barcelona que expressa els objectius que el conjunt de l’organització municipal haurà d’assolir en aquest àmbit. El programa anual ofereix una visió anticipada i estructurada dels objectius municipals en contractació pública estratègica com assolir un 100% de contractes licitats amb mesures de contractació pública sostenible -de caire social, ambiental o d’innovació- o  incrementar els graus d’ambientalització de les compres a través de l’aplicació de les instruccions.

Concretament enguany, les mesures ambientals del Pla són les següents:

  • Estudiar l'aplicació de les instruccions existents: revisar, per cada instrucció, el grau de la seva aplicació a partir de l'estudi de casos concrets; establir la rellevància dels casos estudiats; estudiar pels diferents casos quina ha estat la traducció als plecs (com a especificacions tècniques, criteris d'adjudicació, condicions especials d'execució, o com a solvència tècnica);
     
  • Incrementar el grau d'exigència ambiental identificant nous àmbits de millora ambiental en les instruccions existents o augmentant l’exigència ambiental per aquelles instruccions més consolidades en la seva aplicació;
     
  • Avançar en l’extensió de l’aplicació de les instruccions existents al conjunt dels organismes municipals per cada instrucció (identificant noves Gerències i Districtes o entitats i empreses que constitueixen el grup municipal rellevant);
     
  • Revisar el contingut de les instruccions existents segons necessitats d'actualització del contingut per noves referències a nivell europeu, per adequació al progrés del mercat o tecnològic, per l'aprovació o entrada en vigor de noves regulacions i per l'adquisició de nous compromisos polítics a nivell municipal.

Des del Programa Ajuntament + Sostenible s’ha elaborat un resum del progrés dels objectius establerts en el Pla 2018 amb observacions identificades pels diferents productes i serveis que disposen d'instruccions d'aplicació directa. De forma agrupada es pot afirmar que els objectius han estat assolits per Electricitat, Paper d'oficina, Fusta, Projectes d'Obres, Serveis de menjador, Tèxtils, Neteja i recollida de residus en edificis i Comunicació; en canvi, Esdeveniments, Catering puntuals, Vehicles, Equips informàtics i Exposicions presenten un assoliment parcial dels seus respectius objectius. El cert és que existeix certa dificultat operativa, ja que l'actual gestor d'expedients SAP-contractes no permet concloure aquest grau d’assoliment de forma concreta.

Tanmateix, pel que fa a la incorporació de mesures ambientals en altres contractacions, un total de 84 contractes indiquen que incorporen criteris ambientals alternatius que no els són d’aplicació directa per estar sota l'abast d'alguna instrucció tècnica d’ambientalització, destacant que el 35% fan referència a la reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants, el 33% fan referència a l'estalvi d’energia o l'eficiència energètica, i els 26% fan referència a la incorporació de materials d’origen reciclat.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Amb el programa “Protegim les escoles”, durant aquest 2020 s’intervindrà en 22 escoles i centres educatius de la ciutat de Barcelona per millorar-ne els entorns i garantir que siguin segurs.

Notícia

Per oferir una tarifa adaptada a les necessitats de la situació post-covid-19, Barcelona Energia aplicarà una rebaixa en els preus de les tarifes fixes del 8% de mitjana, un estalvi anual d’entre 40 i 60 euros en la factura de la llum. La comercialitzadora pública d’energia de l’àrea metropolitana de Barcelona, que dona servei a més de 1.800 usuaris i usuàries, ofereix una nova tarifa per a comerços i petites empreses.

Article

Després de mig any d'aquesta declaració i de la crisi provocada per la COVID-19, es presenta un nou informe que, entre d'altres, recull l'anàlisi de l’efecte del confinament en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i altres variables ambientals. Alhora, també s'han presentat noves projeccions climàtiques que s’ha generat els darrers mesos i els diferents escenaris de reducció de consum d’energia i de les emissions per a l’any 2030 d’acord amb els nous objectius de reducció de la Declaració.

Butlletí