L'Agència Europea del Medi Ambient fa projeccions sobre el compliment de Kyoto

27/12/2004 - 00:00
Un estudi elaborat per l'Agència Europea del Medi Ambient revela que l'estat espanyol va ser el país de la UE que més es va allunyar del seu objectiu fixat en el Protocol de Kyoto, l'any 2002. Les xifres indiquen que es va sobrepassar en un 30,4% el màxim fixat i que, en el cas concret de l'estat -a diferència d'altres països- permetia augmentar les emissions en un 15% respecte el nivell de 1990. Després de l'estat, els països més mal situats són Portugal, que va sobrepassar en un 24,8% el seu objectiu, i Irlanda, que va emetre un 17% més del que fixa el seu compromís. La UE de 15 membres es va comprometre a reduir les seves emissions en bloc en un 8% pel que fa als valors de referència de 1990 per al quinquenni 2008-2012. L'informe revela que, malgrat que 11 dels Estats no compleixen amb els objectius, les emissions s'han reduït a hores d'ara en un 2,9% pel que fa a aquest any base. Si continua aquesta tendència, les projeccions mostren una reducció del 7,7% en el conjunt de la UE-15 per a l'any 2010, amb la qual cosa no es compliria el compromís respecte el tractat de Kyoto. Per aconseguir arribar al 8% compromés caldrà que 'els Estats membres posin en pràctica totes les polítiques, mesures i projectes en planificació vinculats a tercers països i que diversos d'aquests Estats redueixin les seves emissions per sobre del nivell al que estan obligats'. Dinamarca, Itàlia, Portugal i Espanya van camí de no complir, fins i tot si recorren als mecanismes flexibles contemplats en el Protocol. Així mateix, Alemanya també corre el risc de superar lleugerament el seu límit d'emissions. Per tant, la UE-15 només podria arribar a el seu objectiu si els restants Estats membres aconsegueixen una reducció d'emissions superior a la fixada que permeti contrarestar 'la incapacitat dels citats països de respectar els seus propis objectius', diu l'Agència Europea de Medi ambient. Cal dir, no obstant, que les projeccions no tenen en compte mesures importants com el règim comunitari de comerç de drets d'emissió, que entrarà en vigor l'1 de gener. Els ministres de Medi ambient de la UE, que es van reunir fa uns dies en una trobada formal, han proposat que es redueixin les emissions globals de diòxid de carboni, principal gas d'efecte hivernacle, entre un 15% i un 50% per a l'any 2050 en comparació dels nivells de 1990. El Consell de Medi ambient de març de 2005 s'encarregarà ja de fixar objectius a mitjan i llarg termini que seran ratificats pels caps d'Estat i de Govern en la reunió que se celebrarà aquest mateix mes. L'objectiu primordial de la UE és que la temperatura mitja anual en superfície no augmenti més de dos graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials.

Relacionats

Butlletí