L'Agència de l'Aigua amplia l'estació depuradora de Lloret de Mar

29/07/2007 - 00:00
L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvolupant una sèrie d'actuacions per millorar i ampliar l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Els treballs, que es preveu que acabin a finals d'aquest any, compten amb un pressupost proper als 3,9 milions d'euros. Les obres preveuen la construcció d'un tractament secundari biològic per a la totalitat del cabal de disseny de la planta, així com la millora del tractament de fangs amb la incorporació de nous dispositius. En aquest sentit, les obres incorporaran també un tractament terciari per a un cabal mitjà diari de 5.000 m3/dia, incloent-hi una estació de bombament necessària per fer possible la reutilització de l'aigua regenerada. Aquestes obres compten amb el finançament parcial (80%) de la Unió Europea mitjançant el Fons de Cohesió.

Relacionats

Butlletí