L'Agència Catalana de l¿Aigua aprovarà un Pla per recuperar l'estat ecològic dels rius

29/07/2004 - 00:00
La Directiva Marc de l'aigua marca l'objectiu d'assolir el bon estat ecològic dels rius a finals del 2015. És per això que l'Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge està enllestint la redacció del Pla sectorial de cabals de manteniment. Aquest Pla determina les quantitats d'aigua que hauran de circular pels rius de les conques internes de Catalunya, és a dir, aquells que es localitzen al territori català totalment, des del naixement fins a la desembocadura,. El document definitiu del Pla sectorial serà presentat al Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua al novembre per aprovar-lo d'una manera inicial. Després hi haurà el tràmit d'informació pública. Als principals rius catalans, que han estat dividits en 320 trams, se'ls ha determinat un cabal de manteniment per a cada tram i per a cada mes de l'any. Per determinar el cabal de cada tram de riu, s'han avaluat paràmetres com ara: el règim pluviomètric dels darrers anys, les dades de climatologia de les zones, les necessitats hídriques dels ecosistemes segons les èpoques de l'any, les estacions reproductores o d'hivernació de les espècies, entre d'altres. Respecte als trams que no es tenen en compte en el Pla, també serà possible determinar-ne el cabal de manteniment, ja que s'estableix la metodologia i uns criteris objectius, que s'han d'utilitzar per fixar-los. La implantació dels cabals ambientals o de manteniment es farà de forma progressiva a mesura que es vagin elaborant plans zonals, que concretaran el Pla sectorial. Malgrat això, per a qualsevol nova concessió d'aigües a partir de l'aprovació del Pla, es consideraran els paràmetres sobre els cabals de manteniment establerts, segons informa l'Agència.

Relacionats

Butlletí