La ZBE de Sant Cugat consolida la reducció de contaminació

30/03/2023 - 16:12

L’any 2022 s’ha reduït un 13% les emissions de diòxid de nitrogen, un 4% les de CO₂, un 18% el carboni negre, un 6% les partícules PM10 i un 8% les PM2,5.​

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) està contribuint positivament a reduir les emissions de gasos contaminants i, per tant, a millorar la qualitat de l’aire de Sant Cugat.

Així ho indiquen les dades que l’agència pública Barcelona Regional ha presentat aquest dimecres a la xerrada "Qualitat de l'aire i salut. Els efectes de la ZBE a Sant Cugat", que ha tingut lloc en el marc de les jornades Mobilitat i Ciutat Saludable organitzades per l’Ajuntament. L’acte ha comptat amb la presència del regidor de Mobilitat, José Gallardo, i la regidora de Sostenibilitat, Alba Gordó.

L’informe assenyala que, una vegada posada en marxa la ZBE al mes de maig del 2021, les emissions de contaminants generats per la circulació de vehicles s’han reduït a Sant Cugat. Les dades comparen el període abril-desembre del 2021 (últim mes sense ZBE i primers mesos de funcionament) amb el període abril-desembre del 2022 (ZBE consolidada en ple funcionament). La reducció ha estat la següent: 

 • Diòxid de nitrogen (NOx): -13% (de 171,71 a 148,58 tones emeses)
 • Partícules PM10: -6% (de 16,55 a 15,60 tones emeses)
 • Partícules PM2,5: -8% (d'1’,26 a 9,48 tones emeses)
 • Carboni negre (BC): -18% (de 2,8 a 2,29 tones emeses)
 • Diòxid de carboni (CO₂): -4% (de 80,7 a 77,8 tones emeses)

Aquestes dades de contaminants són una estimació realitzada per Barcelona Regional a través d’un estudi que avalua el nombre real dels vehicles que circulen a Sant Cugat (captats per les càmeres de la ZBE), el tipus de vehicle, la seva etiqueta i la velocitat mitjana a la qual circulen.

 

Reducció de la circulació dels vehicles més contaminants

D’altra banda, les càmeres han registrat una reducció de la circulació de vehicles sense etiqueta ambiental. Concretament, el percentatge de vehicles sense etiqueta que circulaven per la ZBE el maig del 2021 representava un 5,4% del total. En canvi, al mes de novembre del 2022 han representat l'1,9% del total, percentatge que suposa un 65% de baixada (cal recordar que la prohibició de la ZBE és de 7 a 20 hores de dilluns a divendres i que, per tant, fora d’aquest horari els vehicles sense etiqueta poden circular pel centre de la ciutat. A més, també hi ha algunes exempcions).

Aquesta dada mostra que la posada en marxa de la ZBE ha contribuït decisivament a treure vehicles sense etiqueta de la circulació viària. D’altra banda, en el mateix període (maig 2021-novembre 2022) el percentatge de vehicles amb etiqueta B que circulaven per la ZBE (sobre el total de vehicles) s’ha reduït un 10%. En canvi, el mateix percentatge ha augmentat un 11% pel que fa als vehicles C, un 64% respecte als vehicles ECO i un 100% els vehicles 0. 

 

Reducció d’un 1,2% de la circulació global de vehicles

Una vegada posada en marxa la ZBE, també hi ha hagut una lleugera reducció de la circulació global de vehicles (-1,2%) captats per les càmeres. En concret, en el període abril-desembre del 2021 es van detectar un total de 437.010 vehicles circulant per la ZBE mentre que en el mateix període del 2022 van ser 432.610 vehicles. 

Dades de contaminants de l’estació de vigilància de contaminació

La reducció de les emissions de contaminants aconseguida amb la ZBE també s’ha fet notar a l’estació de vigilància i previsió de contaminació atmosfèrica (XVPCA) que hi ha al barri de Sant Francesc. Les dades captades indiquen que els nivells de diòxid de nitrogen (NOx) s’han reduït els darrers anys a Sant Cugat:

 • Any 2022: 20 g/m³ de mitjana
 • Any 2021: 20 g/m³
 • Any 2020: 19 g/m³ (any restriccions per pandèmia)
 • Any 2019: 25 g/m³
 • Any 2018: 24 g/m³
 • Any 2017: 27 g/m³ (any que es va anunciar la posada en marxa de la ZBE Barcelona, efectiva el 2020).
 • Any 2016: 27 g/m³.

 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Especial Congrés de Qualitat de l'Aire

La segona jornada del Congrés de Qualitat de l'Aire reivindica més mesures, informació acurada i posar la ciutadania al centre.
Notícia
Especial Congrés de Qualitat de l'Aire

S'ha celebrat el tercer Congrés de Qualitat de l'Aire a Sabadell. Les cinc administracions organitzadores prioritzen garantir la salut pública amb exigents plans d’acció en mobilitat i les zones de baixes emissions.

Notícia

L’Ajuntament de Castelldefels crea una comissió per analitzar la casuística i les afectacions després de veure el nou decret de la Generalitat de Catalunya i les sentències contràries a l’aplicació del reglament a Barcelona

Butlletí