[La sostenibilitat al Fòrum / 8] Fred i calor al recinte Fòrum gràcies al vapor d'aigua sobrant

26/04/2004 - 00:00
L'anomenada Planta Generadora de Fred i Calor (també coneguda per la seva traducció en anglès District Heating and Cooling) facilitarà la climatització dels principals edificis del recinte del Fòrum 2004 gràcies a un innovador sistema, pioner a l'estat per la seva magnitud, que aprofita una part de la calor (en forma de vapor d'aigua) que produeix la planta de valorització energètica (incineradora). Una planta que, cada any, incinera 229.360 tones de residus sòlids urbans, tot generant així 100Gwh/any. Imatges: Districlima. Així, el centre de convencions, l'edifici Fòrum, el geriàtric, el campus de la UPC (aquest darrer en previsió) i uns 800 habitatges podran tenir calefacció a l'hivern i refrigeració a l'estiu gràcies a aquesta iniciativa, una de les més significatives, ambientalment parlant, de les impulsades amb el Fòrum 2004. La planta proporcionarà aigua calenta (95oC) mitjançant bombes de calor i aigua freda (5oC) mitjançant canonades pre-aïllades situades en una galeria de serveis o en rases. Les bombes de calor fan servir com a pou tèrmic l'aigua de mar, fet que permet prescindir de les torres de refrigeració. El sistema el formen 4 canonades, que fan diversos quilòmetres de llarg, una complicada teranyina al subsòl que serveix a uns 400.000 m2 de sostre edificat i que té possibilitats d'ampliació. De fet, en un futur podrien aportar energia al projecte la depuradora i la central de cicle combinat, fet que permetria ampliar l'abast de la planta damunt del territori. Gràcies a aquest sistema, que es va aplicar amb èxit a la Expo de Lisboa, es poden estalviar 5.000 tones de CO2/any. El consum d'energia primària es redueix en un 32% i es redueix el consum de recursos energètics no renovables en aproximadament 1.850 tones a l'any. La capacitat de la planta és de 11Mw de fred i 8Mw de calor. L'impuls de la Planta Generadora no és gens casual. Respon, naturalment, a la concreció pràctica d'un dels tres eixos del Fòrum 2004, la sostenibilitat, però principalment és una de les traduccions més eloqüents del Pla de Millora Energètica de Barcelona (PMEB), que defineix l'estratègia de la ciutat en l'àmbit energètic i que busca la reducció de gasos d'efecte hivernacle. El Pla d'acció defineix dos grans objectius, el foment de l'eficiència energètica i el foment de l'ús d'energies renovables. Tots dos aspectes s'han donat al recinte Fòrum. Pel que fa al foment de les energies renovables, cal subratllar, a més de la planta generadora de fred i calor, la construcció de la Planta Fotovoltaica del Sector Litoral Besòs.
Previsió de la sèrie: consulta aquí.
Enllaços:
Fòrum de les Cultures 2004: www.barcelona2004.org. Ajuntament de Barcelona: www.bcn.es. BR: www.bcnregional.com/. Infraestructures de Llevant: www.bcn.es/infrastructuresll/. ERF, Gestió i Comunicació Ambiental / Estudi Ramon Folch: www.erf.es Institut Cerdà: www.icerda.es/.
Consulta aquí el glossari elaborat especialment per aquesta sèrie.

Relacionats

Butlletí