La recollida selectiva dels residus augmenta a la Regió Metropolitana

La Regió Metropolitana genera menys residus per habitant i dia que la mitjana catalana

Redacció

02/07/2010

La recollida selectiva dels residus municipals a la Regió Metropolitana (Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental i municipis integrats en l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus) ha augmentat notablement l'any 2009. Així, en aquest àmbit territorial s'ha recollit selectivament el 35,1% dels residus municipals generats, mentre que l'any anterior se'n va recollir el 31,9%. Per tant, la Regió Metropolitana fa un important pas endavant i se situa molt a prop de la mitjana catalana de recollida selectiva, que és del 37,6% dels residus municipals generats.

En aquest àmbit, s'han recollit selectivament un total de 897.873 tones de residus municipals. La comarca que separa més residus és el Maresme, amb un índex de recollida selectiva del 39,5%, seguida de l'Alt Penedès, amb un índex del 37,1%, i del Vallès Oriental, que recull selectivament el 37% dels residus municipals generats. Tot seguit, se situa el Garraf, que recull selectivament el 36,6%, i el Vallès Occidental, que en recull el 36,5%. Una mica per sota hi ha el Baix Llobregat, que recull selectivament el 35,6% dels residus, i els municipis que integren l'Entitat Metropolitana, que en recullen el 33,7%. Cal destacar, però, que pràcticament tots els índexs de recollida selectiva de la Regió Metropolitana se situen a l'entorn de la mitjana de Catalunya.

L'any 2009, la Regió Metropolitana va generar 2.557.828 tones de residus municipals. Això suposa que, de mitjana, cada ciutadà d'aquestes comarques va generar 1,40 kg de residus al dia. Aquesta xifra se situa per sota de la mitjana de Catalunya, que és d'1,54 kg de residus per habitant i dia. Cal assenyalar que, tot i l'augment de població, la generació de residus no ha crescut sinó que ha minvat, i en concret ha caigut un 1,9% respecte de les dades de l'any anterior. La comarca que genera més residus per càpita és el Garraf (1,75 kg/habitant/dia), i la que menys el Vallès Occidental (1,26 kg/habitant/dia).

Relacionats

Notícia

Aquest servei de suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona té com a objectiu contribuir a la transformació del model econòmic metropolità per tal que les activitats econòmiques siguin compatibles amb els condicionants ambientals i socials. La manera de fer-ho és a través de la implementació de processos productius i de models de negoci innovadors i ambientalment sostenibles.

Article
Creat per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquesta nova eina online recull els serveis que hi ha a la Metròpolis de Barcelona entorn de la bicicleta.

Notícia

L'AMB aplica un model d'eficiència pioner dins les administracions públiques i ha presentat el Programa d'impuls a l'economia verda i circular a la metròpolis de Barcelona durant una jornada tècnica a la qual hi ha assistit una setantena de persones. Aquest programa, pioner dins les administracions públiques, es destina als municipis metropolitans interessats a implementar aquestes estratègies en el seu teixit econòmic.

Butlletí