La recollida selectiva de residus a Palau-solità i Plegamans és del 83,8% del total

14/09/2022 - 10:00

Després de 6 mesos del porta a porta es produeixen menys residus i es recicla millor: l’índex de recollida “neta” ha augmentat un 27%.

L’anàlisi de les dades quan es compleixen sis mesos de la recollida porta a porta dels residus deixa un balanç molt positiu. En primer lloc, s’ha reduït el total de residus en un 12% respecte al primer semestre del 2021; 3.496 tones front a 4.011 tones (s'han produït 515 tones menys de residus). Pel que fa a la quantitat, durant el primer semestre del 2022, s’ha aconseguit una recollida selectiva del 83,88% “brut” (residus recollits de forma selectiva respecte al total de residus recollits), la qual cosa representa un augment del 5,92% respecte el valor de l’any 2021. Pel que fa a la qualitat, l’índex de recollida “neta”, sense tenir en compte els “impropis” o residus que no corresponen a la fracció recollida, és del 74,67% i representa un augment del 27,26% respecte al 2021, quan va ser del 58,68%.

És molt significatiu que el percentatge d’impropis dins de la fracció orgànica ha passat del 16,32% el 2021 a només el 7,04% el 2022. S’ha reduït la quantitat de residus impropis dins de la fracció orgànica en un 56,86%.

A la gràfica que compara la quantitat de residus recollits per fraccions es veu com augmenta la recollida selectiva de les diferents fraccions i es redueix la fracció Resta, del 21,25% el 2021 al 16,67% el 2022. Aquesta millora notable en la recollida selectiva, a més de les repercussions mediambientals, ha suposat un millor equilibri econòmic del servei, ja que la reducció de despeses en la gestió dels residus, s’apliquen a la millora de la infraestructura.

 


Millores recents en el sistema de recollida Porta a Porta

En els darrers mesos s’han introduït millores en la recollida de residus Porta a Porta: s’ha incorporat una quarta ruta i redimensionat les tres rutes anteriors i s’incorporarà properament un camió de mides més adequades per vies estretes i sense sortida. També s’han instal·lat penjadors per les bosses de bolquers en els contenidors dels habitatges plurifamiliars i s’han realitzat diverses comandes de contenidors de diferents capacitats per distribuir a tots els establiments comercials del municipi. S’ha obert l’àrea d’emergència ubicada a la Deixalleria municipal (C. Sta. Margarida de Boada Vell, SN) amb control d’accés mitjançant l’obertura amb la Targeta de Serveis Municipals.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

Aquest nou sistema ha permès reduir dràsticament els residus de la fracció resta.

Notícia

Des de l'inici de la implementació del nou sistema, diversos veïns han expressat la seva oposició amb manifestacions al carrer.

Acte
05/06/2023 - 00:00
Terrassa

Butlletí