La recollida selectiva a Corbera de Llobregat s'enfila fins al 75% gràcies al porta a porta

24/05/2022 - 07:58

Després de 3 mesos de la implantació del sistema Porta a Porta a Corbera, els percentatges de recollida selectiva han passat del 44 al 75%. 

Aquests resultats superen amb escreix els objectius marcats per la Unió Europea (arribar al 65% l'any 2035) i els fixats inicialment per l'Ajuntament d'arribar a un 69%. Amb la implantació del nou sistema de recollida PaP Corbera se situa a la part més alta de municipis metropolitans en la recollida selectiva (juntament amb Tiana i Torrelles, que ja fa anys que apliquen el PaP) i també respecte a la resta de municipis de Catalunya.

Una dada a destacar és l'increment del pes de la fracció orgànica, la qual s'ha triplicat amb el canvi de sistema. També cal remarcar la millora de la qualitat d'aquesta fracció, ja que s'ha aconseguit reduir els impropis (residus que no pertanyen a l'orgànica) d'un 8,5%, abans de la implantació del PaP, a un 2,6% amb el nou sistema.

La fracció inorgànica també ha millorat significativament la seva qualitat. S'ha reduït gairebé a la totalitat els impropis que hi havia respecte a l'antic sistema amb contenidors oberts (esporga, fracció orgànica, runes, fustes, electrodomèstics,...). Bona part d'aquests materials, ara es gestionen a través de la deixalleria municipal, la qual ha augmentat en un 14,7% el pes de residus gestionats.

 

 


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Durant el mes d’abril l'Ajuntament de Pallejà ha iniciat una campanya informativa i participativa sobre aquest nou model de recollida que vol augmentar els nivells de reciclatge i reduir la generació de residus.

Article

Sant Just Desvern redueix en un 30% la quantitat de fracció resta generada a les llars, a través d’un programa individualitzat de sensibilització per a la millora de la gestió de residus i els contenidors intel·ligents. 

Es confirma el resultat positiu de la primera prova pilot a l’Estat Espanyol del projecte LIFE REthinkWASTE juntament amb els contenidors intel·ligents.

La ciutadania valora favorablement la implementació del model GxC (Generació per Coneixement) de comunicació bidireccional mitjançant missatgeria mòbil.

Notícia

Dilluns 13 de juny, aquesta és la data d'inici del nou model de recollida porta a porta que incorpora cubells amb xip per a totes les fraccions.

Butlletí