La recollida selectiva a Corbera de Llobregat s'enfila fins al 75% gràcies al porta a porta

24/05/2022 - 07:58

Després de 3 mesos de la implantació del sistema Porta a Porta a Corbera, els percentatges de recollida selectiva han passat del 44 al 75%. 

Aquests resultats superen amb escreix els objectius marcats per la Unió Europea (arribar al 65% l'any 2035) i els fixats inicialment per l'Ajuntament d'arribar a un 69%. Amb la implantació del nou sistema de recollida PaP Corbera se situa a la part més alta de municipis metropolitans en la recollida selectiva (juntament amb Tiana i Torrelles, que ja fa anys que apliquen el PaP) i també respecte a la resta de municipis de Catalunya.

Una dada a destacar és l'increment del pes de la fracció orgànica, la qual s'ha triplicat amb el canvi de sistema. També cal remarcar la millora de la qualitat d'aquesta fracció, ja que s'ha aconseguit reduir els impropis (residus que no pertanyen a l'orgànica) d'un 8,5%, abans de la implantació del PaP, a un 2,6% amb el nou sistema.

La fracció inorgànica també ha millorat significativament la seva qualitat. S'ha reduït gairebé a la totalitat els impropis que hi havia respecte a l'antic sistema amb contenidors oberts (esporga, fracció orgànica, runes, fustes, electrodomèstics,...). Bona part d'aquests materials, ara es gestionen a través de la deixalleria municipal, la qual ha augmentat en un 14,7% el pes de residus gestionats.

 

 


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La recollida selectiva de residus es manté en el 70% després d’aquest període d’implantació.

Notícia

Santa Coloma de Cervelló ha posat en marxa el sistema de recollida d’escombraries porta a porta, amb l’objectiu d’incrementar de manera considerable el percentatge de residus que es recuperen al nostre municipi.

Notícia

Els veïns i les veïnes de Santa Coloma tenen fins al dia 15 d’octubre per a apropar-s’hi amb la carta emplenada que han rebut al seu domicili i recollir-hi el material informatiu i els nous cubells que permetran fer ús del nou servei, així com per a resoldre-hi tots els dubtes que puguin tenir sobre el seu funcionament.

Butlletí