La recollida Porta a Porta per a totes les fraccions arriba a Collbató

19/12/2018 - 09:00

El mes de desembre, Collbató completarà la implantació del servei de recollida porta a porta que va iniciar el 2010, amb el model que va ser aprovat en procès participatiu.

Per presentar-ho, s'han realitzat dues xerrades informatives, el dissabte, 17 de novembre, i el dijous, 22 de novembre, al Casal de Cultura.

A Collbató, des de l’any 2010, es recull la resta i l’orgànica porta a porta i el vidre, els envasos i el paper i el cartró en contenidors a la via pública. Els resultats de selectiva són força bons tenint en compte que el model actual no té cap sistema d’identificació d’usuari; no obstant això, la recollida selectiva de l’orgànica i el paper i cartró tenen molt marge de millora i als envasos s’hi detecta un important percentatge d’impropis (residus d’altres fraccions barrejats). A més, hi ha una part de la ciutadania que no participa en el sistema i les àrees d’aportació sovint presenten molts residus fora dels contenidors.

Per tots aquests motius, l’any 2017, es va proposar a la ciutadania de fer un pas més en el porta a porta i es va organitzar un procés participatiu per determinar-ne el model. El resultat d’aquella consulta va ser la de fer un porta a porta de totes les fraccions, i ara, aprofitant el nou contracte del servei de recollida, és el moment de posar-ho en funcionament.

Els objectius del canvi, per tant, els podem sintetitzar en:

  • Millorar els resultats de recollida selectiva de totes les fraccions, tant en quantitat com en qualitat.
  • Corresponsabilitzar aquella part de la ciutadania que no participa correctament.
  • Millorar l’aspecte dels nostres carrers recuperant nous espais públics.

El nou sistema de recollida a Collbató

El calendari del PaP a les llars.

Es lliurarà a cada habitatge dos nous cubells amb xip per dipositar els nostres residus: un per a la fracció orgànica i un per a la resta de fraccions (envasos, paper i cartró, vidre i resta). Cada dia treurem els residus que pertoca seguint el calendari de recollida.

L’orgànica, amb el cubell marró i sempre amb bossa compostable.

La resta de fraccions, amb el cubell taronja. Els envasos dins una bossa de plàstic, el paper i el cartró a granel o dins una bossa de paper, el vidre a granel i la resta dins una bossa de plàstic qualsevol.

Les restes de jardí es poden treure el mateix dia de l’orgànica amb la bossa pertinent.

 

 

 

Als comerços i equipaments

El calendari del Pap a comerços i equipaments.

A les activitats econòmiques i als equipaments municipals se’ls lliurarà el material d’aportació necessari per a treure els seus residus amb tecnologia xip incorporada i un calendari amb recollides de reforç per al vidre i l’orgànica.

Els xips incorporats en cubells i bujols ofereix dades d’aportació de residus de cada generador. Aquest sistema permet fer un seguiment de les incidències i esdevenir un mitjà de millora de la separació de residus i de la participació.

A partir del dia 10 de desembre serà imprescindible disposar dels nous cubells i les bosses compostables per a treure els residus.

Els comerços que generin una quantitat de residus similars a un habitatge rebran també aquesta carta i hauran de recollir, també, el seu kit a l’espai informatiu. A aquelles activitats econòmiques que són grans generadors els portarem el material necessari per a fer l’aportació a domicili.

El cubell amb els residus que pertoquen s’ha de treure sempre entre les 20 i les 22 h excepte el vidre, que s’ha de treure entre les 8 i les 10 h del dissabte.

Aquest canvi ens permetrà assolir millors resultats i esdevenir un referent a la comarca i a tot el territori català. Estem convençuts que comptarem amb la col·laboració de totes i tots i que ho aconseguirem.


 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Ja existeixen associacions de municipis per la recollida selectiva porta a porta a Catalunya i València i s'està treballant en una entitat a Andalusia.

Notícia

Manlleu assoleix el 83,5% de recollida selectiva en els primers sis mesos del nou model de recollida selectiva de residus porta a porta.

Article

L'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta a presentat un balanç de l'estat de les implantacions d'aquest sistema.

 

Butlletí