La qualitat de les aigües de l'Ebre serà vigilada pel CSIC els pròxims cinc anys

27/12/2004 - 00:00
Un grup científic de l'Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona, que pertany al Consell Superior d'Investigacions Científiques, participa en el projecte europeu Aquaterra, que té per objectiu evaluar la qualitat de les aigües de cinc emblemàtics rius europeus: el Brevilles, l'Ebre, el Meuse, el Elba i el Danubi. En el marc de Aquaterra, aquest Institut del CSIC serà responsable de la vigilància de l'Ebre i d'avaluar-hi l'impacte de la contaminació industrial, agrícola i urbana. Els investigadors participants, coordinats pel professor d'investigació del CSIC Damià Barceló, analitzaran al llarg de cinc anys les aigües superficials i subterrànies, així com els sediments, peixos i mostres del fons del riu. Les mostres es recolliran en 18 punts que corresponen a les estacions que té la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. A més es prendran mostres d'aigües subterrànies i de sòl en 15 pous de Navarra, Saragossa, La Rioja i Lleida. Les tres localitzacions de major risc, Montsó, Flix i el Delta, s'estudiaran amb especial detall. Es faran mostres més detallades de tots els paràmetres analítics, especialment la contaminació industrial a Flix i Montsó i la contaminació agrícola en el Delta. L'equip del CSIC compta en aquest projecte amb la col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua i d'Aigües de Barcelona. En el projecte Aquaterra hi participen 45 institucions de 13 països de la UE més Suïssa i Sèrbia. El pressupost global del projecte és de 13 milions d'euros, dels quals uns 650.000 estan destinats al treball en el riu Ebre. Els treballs inclouran l'anàlisi dels contaminants prioritaris determinats per les directives europees 76/464 i 2000/60, així com metalls (mercuri i metilmercuri, cadmi, plom, crom, níquel, arsènic, seleni, coure i zinc). De la mateixa manera s'analitzaran contaminants emergents, relacionats amb la indústria farmacèutica, que encara no estan regulats per la llei, però que suposen un problema sanitari i ambiental, tot i no estar suficientment investigats. L'objectiu principal de Aquaterra és establir les bases per a una gestió correcta de l'aigua, el sòl i les zones de captació. Per a això es desenvoluparan models numèrics que permetin conèixer els paràmetres del funcionament del cicle de l'aigua i la interacció entre les aigües subterrànies, el sòl, els sediments i el cabal del riu. En aquesta línia s'estudiaran els diferents aspectes implicats en el cicle de l'aigua. Per exemple, de quina forma es filtren i transporten els contaminants, l'impacte del canvi climàtic en el cicle de l'aigua o les noves tècniques per a detectar contaminants emergents. Una part fonamental del projecte és fer arribar aquests coneixements científics als responsables de la gestió de l'aigua i als polítics, així com obtenir un model de gestió que permeti anticipar-se als problemes futurs de l'aigua. Font: CSIC

Relacionats

Butlletí