La PTP presenta 13 al·legacions al Pla de l'Energia, reclamant un canvi en el model de mobilitat

27/07/2005 - 00:00
L'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)ha presentat un total de 13 al·legacions al Pla d'Energia de Catalunya (2006-2015). En elles es demana entre d'altres el compliment del Protocol de Kyoto, la internalització dels costos del sistema energètic; que es contempli el cost de la compra de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle - en el cas que se sobrepassi el 15% de sostre- i sobre tot que el model establert pel Pla inclogui actuacions per la reducció en les emissions i en la despesa energètica del sector del transport. Indiquen en aquest sentit que el pla hauria de fer servir un model simulació de transferència des del vehicle privat al transport públic, en viatgers, i de la carretera al ferrocarril en mercaderies, que relacioni recorreguts amb emissions de gasos d'efecte hivernacle'. En aquest sentit la PTP posa el seu sistema de modelització transport-emissions a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya.
La PTP d'aquesta manera deixa clar que tot i que reconeixen en el Pla de l'Energia una voluntat de canvi de paradigma energètic, el consideren del tot insuficient. Denuncien que el PEC és fonamentalment un pla de gestió de l'oferta, pensat per incrementar el subministrament de gas i energia elèctrica, però que no actua suficientment en la vessant fonamental de la demanda. En aquest sentit critiquen que no estableix mecanismes per actuar sobre el principal sector consumidor d'energia a Catalunya, el del transport que absorbeix un 40% del total de la despesa.
En aquest sentit la PTP assenyala que el PEC no és un document transparent pel que fa als càlculs dels consums energètics del transport i les seves emissions associades, que només a Catalunya representen aproximadament un 30% del total. Per tant critiquen que aquesta manca d'informació està afectat a la possibilitat d'establir polítiques adequades de mobilitat.
En general doncs s'oposen al que consideren un Pla continuista de l'actual sistema insostenible de proveïment d'energia, i critiquen unes alternatives ' massa genèriques' sobre tot en referència al camp dels transport. Pensen que el marc per el desenvolupament de la política energètica a Catalunya en el futur hauria de significar realment un canvi de model cap a la sostenibilitat.
Podeu consultar el text íntegre de les al·legacions aquí. Podeu consultar l'especial sobre el Pla de l'Energia (2006-2015) aquí.

Relacionats

Butlletí