La millora de la qualitat de l'aire, una passa més cap a una Menorca sostenible

01/11/2020 - 07:19

El Consell Insular, el Govern Balear i l’ajuntament de Maó aproven el conveni per a la millora de la qualitat de l'aire

Durant les darreres setmanes, des del Consell Insular de Menorca i des de l’Ajuntament de Maó s’ha aprovat el “Conveni entre la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Maó i el Consell Insular de Menorca per desenvolupar iniciatives de millora de la qualitat de l’aire i de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica», aprovat en primera instància pel Consell de Govern de dia 12 de juny. Aquest conveni sorgeix de la voluntat de donar forma al Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Maó, establint i executant accions concretes per treballar vers la protecció de l’atmosfera, la salut de les persones i del medi ambient, d’una manera coordinada des de les diverses administracions atenent a les competències de cadascuna.

En un context de canvi climàtic, en què el setembre de l’any passat es va declarar l’emergència climàtica per part de les administracions implicades, resulta imprescindible treballar de cara a la transició energètica i establir sinergies amb les iniciatives engegades els darrers anys. Així, aquest conveni suposarà una passa més en la millora de la qualitat de l’entorn i la sostenibilitat de l’illa.

Des de les administracions de Menorca, s’estableix el compromís de revisar i col·laborar en el procés de redacció del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Maó, que d’acord amb les competències en matèria d’atmosfera depèn directament del Govern de les Illes Balears. Un cop establertes les mesures i actuacions necessàries per millorar la qualitat de l’aire, cada administració serà responsable d’executar aquelles que siguin de la seva competència, així com participar en el seguiment general del Pla durant la seva vigència per vetllar pel seu compliment.

Un cop aprovat el document per part de les tres administracions, la seva signatura donarà pas a la primera reunió de la comissió de seguiment per iniciar les feines necessàries per a la millora de la qualitat de l’aire i la lluita contra la contaminació atmosfèrica.

Algunes de les accions recollides en els objectius ja s’estan executant, com és el cas de la instal·lació d’un nou punt de mesura d’emissions, ubicat en terrenys del Consorci de Residus i Energia de Menorca. És una primera resposta a l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 16 de desembre de 2019, on es sol·licitava l’increment dels punts de control d’emissions atmosfèriques i de la qualitat de l’aire al Govern de les Illes Balears.Estació mòbil de mesura de qualitat de l’aire instal·lada en terrenys del Consorci de Residus i Energia de Menorca

Aquest nou punt de control, ubicat a la zona nord de l’entorn del port de Maó ve a complementar les dades que ja es recollien en altres estacions fixes de la zona, on es concentren activitats com el transport marítim i la generació d’energia elèctrica de la central tèrmica, com a principals focus


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

El 2n Congrés de Qualitat de l’Aire se centrarà en mesures urgents de mobilitat i reducció de la contaminació atmosfèrica.

La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Sabadell impulsen la segona edició del Congrés – virtual, en línia- els dies 14 i 15 d’Octubre de 2021 des de la ciutat de Sabadell, on es vol posar sobre la taula mesures urgents de gestió de les emissions urbanes i rurals i els plans de mobilitat efectius per a mitigar els efectes de la contaminació atmosfèrica en plena emergència climàtica. Un Congrés alineat amb la proposta de la Setmana Europea de la Mobilitat: “Fes salut. Mou-te de manera sostenible”.

Article

L’objectiu és mapejar la contaminació al municipi, avaluar-ne l’evolució i reforçar amb dades objectives l’estratègia de l’Ajuntament per reduir la pol·lució.

Notícia

Tots els municipis de més de 20.000 habitants de Catalunya hauran de tenir zones de baixes emissions, ZBE, abans que acabi el 2025. Fins ara, només els de més de 50.000 habitants ho havien de fer, i abans del 2023, segons la llei estatal de canvi climàtic. Però el govern català ha anat més enllà i ara seran 67 els municipis catalans que hauran d'implantar aquesta mesura.

Butlletí