La Guia Solar demana a l'estat una major bonificació per a l'energia solar fotovoltaica

27/08/2003 - 00:00
L'estat espanyol té instal·lada 32 vegades menys de potència d'energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica que Alemanya, tot i que, no cal dir-ho, aquest últim estat té moltes menys hores a l'any de radiació solar. Amb aquesta comparació l'associació ecologista Greenpeace encapçala una nova campanya, en la qual es considera imprescindible una modificació de l'actual sistema regulatori de l'energia solar fotovoltaica per tal d'assegurar el necessari creixement d'aquesta energia neta a l'estat. És per aquest motiu, segons els ecologistes, que és urgent que el Ministeri d'Economia incrementi substancialment la bonificació que ara rep aquesta tecnologia, i que s'asseguri aquesta bonificació durant almenys 20 anys. Aquesta és, de fet, una de les demandes que Greenpeace ha inclòs en la nova edició de la Guia Solar, consultable des del passat 22 d'agost a través del seu web. Aquesta publicació mostra de forma pedagògica els avantatges de fer servir aquest tipus d'energia, i tracta igualment aspectes tècnics, legals i econòmics d'interès per a les persones que es decideixin a connectar els pannells solars a la xarxa elèctrica. La proposta de Greenpeace és augmentar les primes fins a un valor que faci que el retorn de la inversió es faci en uns 10 anys, tot assegurant les bonificacions durant almenys 20 anys, tal i com determina el model alemany, que es prèn de referent. El Pla de Foment de les Energies Renovables (PFER) fixa que per a l'any 2010 hi ha d'haver una potència solar FV instal·lada de 143,7 MWp dels quals 115 MWp han d'estar connectats a la xarxa. Segons les dades d'EurObserv'ER, citades pels ecologistes, l'any 2002 hi havia instal·lats 19,3 MWp dels quals només 7,9 eren de connexió a la xarxa. Si es segueix el ritme actual -l'any 2002 només es van instal·lar 3,65 MWp entre l'aïllada i la de connexió a la xarxa- difícilment s'acompliran els objectius.

Relacionats

Butlletí