La gestió de l'aigua per part de l'empresa pública d'Arenys de Munt permet invertir en millores de la xarxa d'abastament

21/07/2017 - 09:37

GUSAM gestiona els serveis municipals que li han estat encarregats per l’Ajuntament: cicle integral de l’aigua, deixalleria, escola bressol i neteja d’edificis.

La Junta General de la societat municipal GUSAM va aprovar per unanimitat, dijous 22 de juny, la memòria i els resultats de l’exercici 2016 que va assolir un superàvit de 158.855€ que es distribuirà a reserves de la societat. Bona part dels resultas són fruit de la bona marxa de la gestió integral de l'aigua que ha permès revertir els beneficis en incrementar les inversions fins a 145.000€ l'any 2016. La xifra total d’ingressos reflectit en el compte d’explotació és superior al milió i mig d’euros, fruit de les activitats que realitza actualment l’empresa municipal. A banda d’aquest superàvit, és rellevant destacar que aquest exercici 2016 (i per segon any consecutiu) la societat municipal no ha rebut cap subvenció de l’Ajuntament, tal i com venia succeint des de l’any 2010.

Aquest ha estat el quart exercici sencer en què GUSAM ha gestionat tots els serveis municipals que li han estat encarregats per l’Ajuntament durant els anys 2011 i 2012: cicle integral de l’aigua, deixalleria, escola bressol i neteja d’edificis. A més, s’ha iniciat la gestió de l’Aula de Formació d’Adults.En el servei integral de l’aigua, ha estat el que millorar resultats ha obtingut i que han permtès la  invbersió de 145.047€ en la substitució de diversos trams de canonades antigues, instal·lació de comptadors sectorials i s’han millorat algunes instal·lacions, amb un rendiment de la xarxa en un 67%. 

A part d’aquests resultats econòmics positius, s’han realitzat inversions i millores en els serveis gestionats. Algunes d’aquestes intervencions han estat:

Pel que fa al servei de deixalleria s’ha continuat amb la implantació del sistema de targetes pels usuaris, s’han sanejat i pintat tant la bàscula que hi ha a l’entrada com la façana i s’ha potenciat la reutilització dels materials amb expositor i gestió de demandes.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia
Floració de la posidònia a Mataró. Foto: Ernesto Mínguez

Floració de la posidònia a Mataró. Foto: Ernesto Mínguez

Submarinistes voluntaris de la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS) van observar i fotografiar a finals de novembre floració de posidònia oceànica a Mataró. Les dades recollides pel Projecte Alguer de Mataró, una iniciativa de voluntariat que ha tingut ressò mundial, continuen sent favorables pel que fa a l’estat de conservació de la praderia de posidònia.

Acte
17/12/2019
Biblioteca Vall d’Alfatà. Rambla del països Catalans, 2. Santa Susanna
Article

La companyia municipal Aigües de Mataró posa en marxa una campanya per promoure el consum d'aigua de l'aixeta per beure i evitar adquirir envasos de plàstic innecesaris. El repartiment de cantimplores i la instal·lació de noves fonts públiques són algunes de les accions d’aquesta iniciativa.

Butlletí