La Generalitat signa un conveni de col·laboració amb l'Associació de Recuperadors i Empreses Socials

27/03/2005 - 00:00
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, i el president de l'Associació de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya (AIRES), Guillem Correa, han signat un conveni marc en l'àmbit de la gestió integral dels residus i les instal·lacions de gestió de residus. El conveni també preveu el manteniment i la rehabilitació de l'habitatge social. En virtut d'aquest conveni, es crearà una comissió de seguiment que estarà integrada per dos representants de cada part. Aquesta comissió determinarà anualment les activitats que s'hagin de dur a terme, fixarà els criteris d'actuació i farà el seguiment de les actuacions i n'avaluarà els resultats. El Programa de gestió de residus municipals 2001-2006 de l'Agència de Residus de Catalunya determina en una de les seves actuacions que cal fomentar, conjuntament amb els ens locals, la intervenció d'empreses d'economia social i petits recuperadors de residus en el desplegament de la recollida de residus comercials. El Departament de Medi Ambient i Habitatge vol fomentar la recollida selectiva i l'aprofitament de tèxtils, ferralla, mobles i electrodomèstics mitjançant convenis de col·laboració amb col·lectius d'integració social. D'aquesta manera, aquests col·lectius poden obtenir ingressos de la venda dels objectes recuperats. AIRES treballa en la gestió integral de residus, recollida, tria i selecció, amb uns grans percentatges de reciclatge i reutilització, tant de recollida selectiva com d'instal·lacions i gestió d'altres residus més particulars. Aquesta associació ja ha desenvolupat programes d'educació ambiental amb l'Agència de Residus de Catalunya i amb la Direcció General de Qualitat Ambiental. Ara, amb la signatura d'aquest conveni, es podran ampliar els àmbits de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge mitjançant el manteniment i la rehabilitació d'habitatges en el marc del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007. El conveni ja ha entrat en vigor i tindrà una durada de cinc anys.

Relacionats

Butlletí