La Diputació de Tarragona lluita contra la brossa marina al litoral

30/01/2017 - 08:34

A través d'un conveni amb la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, col·labora amb l'elaboració d'un estudi que analitzarà l'abast i la tipologia dels residus.

La Diputació de Tarragona ha formalitzat el seu compromís amb la millora del sector pesquer i la conservació del litoral de Tarragona, a través la signatura d'un conveni de col·laboració que han subscrit el president de la Diputació, Josep Poblet, i el representant de la Federació Territorialde Confraries de Pescadors de Tarragona, Eusebio Francisco Rosales. Amb aquest acord, la Diputació fa una aportació econòmica a la Federació de Pescadors amb l'objectiu de possibilitar un seguit d'actuacions per la defensa i ordenació del sector pesquer a la demarcació ifinançar un estudi sobre l'abast de la brossa marina al litoral tarragoní.

El litoral de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre destaca pel seu interès natural però, a l'hora, per estar sotmès a diverses pressions antròpiques i industrials que poden malmetre els biòtops marins dels quals surt la riquesa pesquera tradicional. Per això, aquest conveni pretén impulsar accions que defensin la singularitat del sector pesquer de Tarragona, la defensa i promoció de les quotes i les vedes, la recerca d'aliances amb territoris amb necessitats comuns, la participació en organismes internacionals i el treball per a la professionalització del sector en seguretat alimentària i comercialització.

D'altra banda, amb aquest conveni també s'aporten recursos per l'elaboració d'un informe sobre l'abast dels residus marins al litoral de Tarragona, la seva tipologia i ubicació. Es preveu que amb els resultats d'aquest estudi es puguin dissenyar futures accions que permetin reduir l'impacte de la brossa al litoral tarragoní implicant els pescadors.

Amb la signatura d'aquest conveni, la Diputació de Tarragona ha fet una aportació global de 24.000 euros a la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona amb l'objectiu que espuguin dur a terme aquestes accions previstes.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Una carpa informativa s'ha instal·lat amb l’objectiu d'aprofundir en la idea d’allargar la vida útil d’aquests aparells, promovent la reparació i reutilització, així com animar la ciutadania a dipositar aquests objectes en els punts de venda específics.

Notícia

"El que circula, torna" preveu quatre accions que consisteixen en una campanya amb educadors ambientals per fomentar la recollida selectiva; un espectacle familiar als centres cívics; i un projecte educatiu a les escoles que inclou un accèssit als premis Josep Vives Ciurana

Notícia

Aquest dilluns, 20 de juliol, s’han iniciat les obres de tancament de 119 illes de contenidors soterrats, els quals tenen més de 12 anys i es considera que han finalitzat la seva vida útil. Segons el conseller de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, "la substitució dels contenidors respon a una reivindicació veïnal de fa temps, que millorarà substancialment la vida a la ciutat".

Butlletí