La Diputació de Barcelona signa el Pacte per a la protecció dels paisatges del Berguedà

04/02/2007 - 00:00
La Diputació de Barcelona va signar el passat 26 de març la seva adhesió al Pacte per a la protecció, ordenació, gestió i millora dels paisatges del Berguedà. El document 'Carta del Paitage del Berguedà ha estat dirigit i redactat per Albert Cortina, advocat de l'Estudi DTUM i Josep Gordi i Serrat, geògraf de la Universitat de Girona. Els signants del document es comprometen, entre d'altres, a protegir el paisatge de la comarca, impulsant polítiques i mesures de prevenció del caràcter i la qualitat presents en els paisatges del Berguedà en base a la seva configuració natural o cultural distintiva i que permetin dur a terme la planificació adequada en aquelles àrees més afectades per canvis. Entre els principals valors del paisatge del Berguedà recollits en el document hi ha valors estètics, ecològics, productius, històrics i arquitectònics, d'ús social, simbòlics i identitaris i també mitològics. Així mateix, els poders públics signants de la Carta del Paisatge es comprometen a afavorir l'evolució harmònica dels paisatges d'acord amb l'objectiu estratègic d'utilització racional del territori, de desenvolupament urbanístics sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes i dels connectors ecològics, així com potenciar el paisatge com un element de benestar individual i col·lectiu que, a més de valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial, identitària i espiritual. La Carta del paisatge del Berguedà està prevista que sigui signada, a més de la Diputació de Barcelona, pel Consell Comarcal del Berguedà, els alcaldes dels municipis de la comarca, el director general d'Arquitectura i Paisatge i el director del programa de Planejament Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el director general del medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge i el director general de Patrimoni Cultural del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, així com dels presidents de diferents consorcis de promoció econòmica i associacions turístiques de la comarca del Berguedà.

Relacionats

Butlletí