La Diputació de Barcelona reconeix les millors iniciatives empresarials, amb una categoria pel medi

28/07/2004 - 00:00
L'empresa Klau Sistemes ha rebut el premi a la Iniciativa empresarial amb un major respecte pel medi. Aquesta distinció forma part del conjunt de premis entregats fa uns dies per la Diputació de Barcelona sota el títol 'Millors Iniciatives Empresarials'. El premi, dotat amb 6.000 euros, subratlla la visió integral i respectuosa amb el medi que l'empresa Klaus Sistemes imprimeix en la seva oferta. Aquesta empresa fa instal'lacions d'energies renovables i també d'aigua, electricitat i calefacció, amb una incidència especial en sistemes que garanteixen l'estalvi energètic i un mínim impacte ambiental. A més, un suport tecnològic de caràcter informàtic permet a l'usuari portar un control sobre el rendiment real de les seves instal'lacions i el seu manteniment. L'empresa també ha impartit cursos de formació ocupacional en energies renovables durant l'any 2003. Klaus Sistemes, la candidatura de la qual va presentar l'Ajuntament de Granollers, aplica un sistema anomenat 'Sosverd', un sistema de treball que engloba tot el cicle d'una instal·lació al llarg de tota la seva vida (fabricació de materials, instal·lació, ús...). L'empresa, en primer lloc, estudia les necessitats del client, moment a partir del qual fa un estudi integral de tot el projecte. S'escullen els materials més adients tenint en compte que estiguin fabricats amb materials reciclables, i que s'hagin fet servir recursos renovables ne la seva fabricació. Pel que fa a la producció, es valora la reducció de consum de recursos o, pel que fa a la distribució, la utilització d'envasos reciclables. Pel que fa a la instal·lació, es busca que no s'emetin gasos perillosos o tòxics i pel que fa a l'ús, que es pugui estalviar aigua i energia. Pel que fa a la fi de la vida, es vol que els sistemes instal·lats tinguin una llarga vida útil i que els seus compenents siguin reciclables o reutilitzables. Els Premis a les Millors Iniciatives Empresarials, que aquest any han arribat a la seva 5ª edició, els convoca l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació, i estan dotats amb un total de 40.500 euros. L'acte de lliurament, que ha comptat amb la presència del diputat de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació, Teo Romero; i la Primera Tinent d'Alcalde de Mataró, Pilar González i Agàpito, va tenir lloc fa uns dies al Teatre Monumental de Mataró. En l'actual edició han concorregut 71 empreses de 20 municipis, una mancomunitat i un consorci. L'empresa "Belinda Jane Parris" de Manlleu ha estat guardonada amb el Premi a la Millor Iniciativa Empresarial 2004. L'empresa, que ha rebut un premi de 9.000 euros, ha estat presentada per l'ajuntament de Manlleu, i treballa en el camp del turisme rural, des que fa 8 anys va començar amb una iniciativa de recuperació patrimonial del mas Avenc de Tavertet, i a partir del 2000 es va constituir en empresa. Pel que fa als altres premis són: ' Premi a la Iniciativa Empresarial amb major respecte a les bones pràctiques contractuals en matèria laboral, dotat amb 6.000 euros, per l'empresa Grupo Eminser, presentada per l'ajuntament de Cornellà de Llobregat, i especialitzada en serveis de consergeria, control d'accessos, neteja i manteniment, tant per a empreses com per a particulars. El valor afegit de les seves activitats radica en oferir sempre solucions de caràcter integral que intenten abastar totes les necessitats del client. ' Premi a la Millor Iniciativa empresarial promoguda per dones, dotat amb 7.500 euros, se l'endú Sad Suport - Servei d'Assistència Domiciliària, empresa presentada per l'Ajuntament de Mataró, sense afany lucratiu, i dedicada a tasques assistencials, preventives, educatives i relacionals en el mateix domicili de l'usuari. La seva obra de caràcter social s'adreça a persones amb disminucions físiques o psíquiques, gent gran, persones amb malalties de tipus degeneratiu i altres que pateixen una manca d'autonomia que els dificulta per realitzar les activitats de la vida diària. ' Premi a la Iniciativa Empresarial amb el millor sistema de gestió de la qualitat, dotat amb 6.000 euros, és per a Asesoria y Validación, empresa presentada per l'Ajuntament de Terrassa que ha adaptat amb èxit els exhaustius protocols de validació de qualitat del sector farmacèutic a altres àmbits industrials, com ara l'alimentari, el veterinari i el cosmètic. Iniciativa pionera que s'avança a les tendències del mercat. La seva posada en marxa té una incidència molt positiva sobre tot el procés productiu quan a qualitat i seguretat, i permet adaptar les pràctiques industrials a les normatives vigents. ' Premi a la Iniciativa Empresarial més innovadora, dotat amb 6.000 euros, ha correspost a Kinetical Business, presentada per l'Ajuntament de Barcelona. Els orígens de Kinetical Business es troben en el marc universitari, quan els seus fundadors van descobrir un interès compartit pels temes relacionats amb l'ús d'informació digital sense cables i les noves tecnologies en general. Avui és una empresa especialitzada en solucions tecnològiques avançades amb serveis que inclouen consultoria estratègica i desenvolupament de software i hardware, orientats a potenciar la mobilitat i l'accés ràpid a la informació, oferint solucions a aquells professionals amb un alt índex de desplaçaments. El jurat dels premis ha estat presidit per Celestino Corbacho, i han actuat com a vocals: Teo Romero (diputat de Promoció Econòmica i Ocupació); Immaculada Moraleda, diputada d'Igualtat i Ciutadania; Josep Ferrer, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya; Miquel Valls, President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació; Antoni Civit, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Mataró; Montserrat Capdevila, tinent d'alcalde de Serveis Central i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sabadell; Antoni Serra, president de la Caixa de Catalunya; Josep M. Álvarez, secretari general del Sindicat UGT de Catalunya; i Joan Coscubiela, secretari general del Sindicat CC.OO de Catalunya. Els guardons es van crear per premiar la creació i el desenvolupament de noves activitats empresarials sorgides de l'àmbit local, estimular el desenvolupament endogen dels municipis de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, distingir les iniciatives empresarials que aportin una major creació i qualitat d'ocupació, les més respectuoses amb el medi ambient, les més innovadores i les que tinguin els millors sistemes de gestió de la qualitat, i reconèixer la tasca de suport i d'assessorament a l'activitat empresarial dels ens locals.

Relacionats

Butlletí