La Diputació celebra una jornada sobre la recuperació de compostos orgànics volàtils a benzineres

16/06/2004 - 00:00
Les benzineres són font de problemes, tant en temes de seguretat com en temes de contaminació. Limitar les emissions en el subministrament de combustible, sobretot en les zones urbanes, pot incidir molt positivament en la resolució d'aquest problema. Aquest és el objecte de la Jornada sobre recuperació de cov's (compostos orgànics volàtils a les benzineres), que es celebra dimecres, dia 16 de juny, a partir de les 9,30 hores a la sala d'actes de l'edifici del Vagó (Escola Industrial, Urgell 187). El servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona organitza la jornada. Històricament els emmagatzematge de combustibles han estat un dels principals focus de contaminació de sols, aquest fet ha generat una extensa reglamentació i normativa que fan que aquest aspecte, si més no, sigui vigilat i conegut. El cas de la contaminació atmosfèrica és menys conegut, però també és especialment important, donada la casuística i la normativa que hi ha al voltant d'un dels seus components, el benzè (Reial Decret 1073/2 del 2002, publicat al BOE del 30 d'octubre de 2002), a part del benzè, de reconeguda carcinogeneitat, també s'emeten d'altres hidrocarburs aromàtics no tan problemàtics, com el toluè, els xilens, l'etilbenzè ... Bàsicament, les emissions, es produeixen en dos moments clau, el primer és el transvasament de carburant des de els camions de transport fins el dipòsit de l'estació de servei, aquesta fase ja està regulada legalment. La fase 2 és la que correspon al moment de subministrament al detall. Limitar les emissions fugitives en el procés de subministrament de combustible als vehicles és un objectiu a assolir, especialment a les estacions de servei situades en zona urbana o en les seves proximitats. La jornada serà inaugurada per la diputada de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Núria Buenaventura, i per la directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Maria Comellas. Font: Premsa / Diba.

Relacionats

Butlletí