La contaminació química de les llars fa necessària una normativa europea més estricta

29/10/2003 - 00:00
Més informació sobre aquest tema a Sostenible. Greenpeace ha presentat l'informe 'Consumint Química - Europa. Les substàncies químiques en la pols domèstica, com indicador d'exposició química en la llar', en el qual es recullen les dades sobre la contaminació química en mostres de pols domèstica de 22 cases de l'estat espanyol. Totes aquestes mostres, que van ser preses el passat mes de maig, conjuntament a una experiència similar en altres quatre països d'Europa, formaven part d'un projecte més ampli: 'La Casa Intoxicada'. Totes contenien ftalatos, pirorretardants bromats, compostos organoestànics, parafinas clorades de cadena curta i residus detectables de nonilfenol, del grup dels alquilfenols. Aquestes substàncies, denuncia Greenpeace, 'arriben a les nostres llars a través dels productes de consum que comprem i utilitzem, ja que estan incorporades, com additius químics, en la composició de plàstics, perfums, cosmètics, joguines, roba o pintures. Segons l'informe Consumint Química, en el qual també apareixen les dades de mostres recollides a França, Itàlia, Eslovàquia i Regne Unit, es va calcular en cada gram de pols domèstica la presència de 1 mil·ligram de les substàncies químiques analitzades. Això indica un alt nivell de contaminació de les nostres llars. Els contaminats estudiants són:
> Alquinfenols: alteren el sistema endocrí, i els trobem en cosmètics i altres productes d'higiene personal. > Ftalat: són plastificants químics amplament utilitzats a la fabricació d'objectes de PVC (especialment el DEHF) i a materials per a envasar aliments. Tots els anys es consumeixen 3,25 milions de tones de ftalats (9). Actualment es poden trobar com a contaminants a qualsevol ecosistema, segons el col·lectiu Universitat Verda. > Compostos organoestànnics, inmunotòxics fets servor per a estabilitzar el PVC i per lluitar contra els àcars. > Substàncies químiques bromades, simuladores de les hormones tiroidees, que es fan servir com a pirorretardants. > Parafines clorades, que poden ser carcinògenes i que es fan servir en pàstics, pintures i gomes.
Segons els ecologistes cadascun d'aquests productes són tòxics per a un o més organismes, encara que ho siguin de forma diferent. Cap d'ells es descomposa fàcilment en subproductes inofensius. Tendeixen a persistir en el medi exterior i domèstic. Tots poden lixiviar-seo desprendre's durant el seu ús i desgast habitual. Tots s'han trobat entre els contaminants que trobem en el cos humans. Cal recordar que en l'actualitat, la UE està desenvolupant una reforma de la legislació per al control de les substàncies químiques, l'objectiu principal de les quals és la protecció de la salut humana i el medi ambient. Aquesta reforma està basada en un sistema denominat REACH (en anglès, Registre, Avaluació, Autorització de Substàncies Químiques), que afectarà a 30.000 substàncies que es comercialitzen a Europa. Lamentablement, i tal i com informa Sostenible en aquesta notícia, la indústria química està pressionant a la Comissió Europea perquè afebleixi aquesta legislació i sigui més permissiva amb ella. Avui la Comissió Europea votarà un text de legislació que serà transferit al Parlament Europeu. Greenpeace demana a la Comissió que no cedeixi a les pressions de la indústria i mantingui els objectius inicials de protecció de la ciutadania, fomentant de forma decidida el Principi de Substitució de les substàncies químiques perilloses. Més informació: Esborrany de la directiva. La posició dels principals actors. El punt de vista de la indústria. Pàgina que recull les intervencions que els diferents afectats van fer el juny de 2001 al Parlament Europeu. Direcció General d'Empreses de la Comissió Europea. Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea. Llistat en català de substàncies perilloses.

Relacionats

Butlletí