La contaminació, els residus, les conseqüències del canvi climàtic i l’efecte d’hivernacle, les principals preocupacions ambientals dels catalans

Resultats de l’estudi d’opinió sobre percepció i hàbits ambientals, 2018
09/08/2019 - 08:00

A finals de l’any 2018 es va dur a terme l'estudi d'opinió sobre la percepció i hàbits ambientals a Catalunya. Ara es presenten els resultats i es mostra també la seva evolució respecte dels de consultes anteriors.

Les principals preocupacions dels catalans continuen sent la contaminació i els residus; també les conseqüències del canvi climàtic i l’efecte d’hivernacle.

Es percep també que la contaminació té conseqüències sobre la salut. Així, davant dels episodis de contaminació, la població veuria bé que es limités l’ús de vehicles en els centres urbans o es restringís la circulació dels més contaminants.

D’altra banda, gairebé la meitat dels consultats ha visitat algun parc natural en el darrer any, majoritàriament per caminar o fer excursions.

Des de maig del 2008, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya duu a terme unes consultes ciutadanes relatives al medi ambient en temes com la qualitat de l'aire, l'aigua, l'energia, els residus, el medi natural i altres.

L'objectiu d'aquestes consultes és conèixer:

  • La percepció general de la ciutadania sobre l'estat ambiental de Catalunya.
  • Els hàbits de la població catalana en relació amb el medi ambient.

Aquestes consultes segueixen la metodologia òmnibus i es fan dos cops l'any, mitjançant enquestes telefòniques a persones més grans de setze anys residents a Catalunya.

El percentatge de consultats que afirmen estar molt o bastant preocupats davant l’efecte del canvi climàtic es manté en un 90%

Una de les particularitats d'aquesta metodologia és que permet incloure diferents enquestes i consultes de diverses empreses i/o entitats. Per tant, es tracta d'un qüestionari que s'estructura en diferents blocs, a partir dels quals s'extreu informació diferenciada en funció dels temes que es tracten. El punt de partida comú que han de compartir tots els participants és l'interès pel mateix públic objectiu o univers; en aquest cas la població de tot Catalunya.

Tot seguit, es presenten els resultats de les darreres consultes, realitzades durant el mes de novembre de 2018. Sempre que ha estat possible, es mostra l’evolució dels resultats respecte dels de consultes anteriors.


 

Categories: 
AdjuntMida
PDF icon Informe complet - desembre 2018792.07 KB

Relacionats

Notícia
Font: Ecologistes en Acció

Font: Ecologistes en Acció

Les administracions de l’Àmbit-40 es comprometen a  accelerar les mesures per complir amb els paràmetres de qualitat de l’aire exigits per la Comissió Europea en 18 mesos.

Notícia
Aquest 23 de juliol es va superar el llindar d'informació a Tona i Manlleu
Cartell que informa sobre els nivell d'ozó a Vic

Cartell que informa sobre els nivell d'ozó a Vic

Vic va superar aquest dimarts el llindar d'alerta d'ozó troposfèric a l'aire. Tal com recull el Departament de Territori i Sostenibilitat, aquesta és la primera vegada que la capital d'Osona supera el llindar d'alerta, que se situa en els 240 µg/m3. Les altres estacions de la comarca -Manlleu i Tona- han superat el llindar d'informació (situat en els 180 µg/m3). 
 

Notícia

Abans de limitar l'activitat de la instal·lació, com proposa Colau, vol establir un pla d'actuació basat en les dades de tres estudis que presentarà al setembre

Butlletí