La contaminació, els residus, les conseqüències del canvi climàtic i l’efecte d’hivernacle, les principals preocupacions ambientals dels catalans

Resultats de l’estudi d’opinió sobre percepció i hàbits ambientals, 2018
09/08/2019 - 08:00

A finals de l’any 2018 es va dur a terme l'estudi d'opinió sobre la percepció i hàbits ambientals a Catalunya. Ara es presenten els resultats i es mostra també la seva evolució respecte dels de consultes anteriors.

Les principals preocupacions dels catalans continuen sent la contaminació i els residus; també les conseqüències del canvi climàtic i l’efecte d’hivernacle.

Es percep també que la contaminació té conseqüències sobre la salut. Així, davant dels episodis de contaminació, la població veuria bé que es limités l’ús de vehicles en els centres urbans o es restringís la circulació dels més contaminants.

D’altra banda, gairebé la meitat dels consultats ha visitat algun parc natural en el darrer any, majoritàriament per caminar o fer excursions.

Des de maig del 2008, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya duu a terme unes consultes ciutadanes relatives al medi ambient en temes com la qualitat de l'aire, l'aigua, l'energia, els residus, el medi natural i altres.

L'objectiu d'aquestes consultes és conèixer:

  • La percepció general de la ciutadania sobre l'estat ambiental de Catalunya.
  • Els hàbits de la població catalana en relació amb el medi ambient.

Aquestes consultes segueixen la metodologia òmnibus i es fan dos cops l'any, mitjançant enquestes telefòniques a persones més grans de setze anys residents a Catalunya.

El percentatge de consultats que afirmen estar molt o bastant preocupats davant l’efecte del canvi climàtic es manté en un 90%

Una de les particularitats d'aquesta metodologia és que permet incloure diferents enquestes i consultes de diverses empreses i/o entitats. Per tant, es tracta d'un qüestionari que s'estructura en diferents blocs, a partir dels quals s'extreu informació diferenciada en funció dels temes que es tracten. El punt de partida comú que han de compartir tots els participants és l'interès pel mateix públic objectiu o univers; en aquest cas la població de tot Catalunya.

Tot seguit, es presenten els resultats de les darreres consultes, realitzades durant el mes de novembre de 2018. Sempre que ha estat possible, es mostra l’evolució dels resultats respecte dels de consultes anteriors.


 

Categories: 
AdjuntMida
PDF icon Informe complet - desembre 2018792.07 KB

Relacionats

Notícia
A Barcelona hi ha 6.000 cotxes per quilòmetre quadrat

A Barcelona hi ha 6.000 cotxes per quilòmetre quadrat

La lluita contra la contaminació i el canvi climàtic farà un nou pas amb l'impost que el consell de govern aprovarà les properes setmanes. Catalunya serà la primera comunitat amb un impost al carboni. Més de tres milions i mig de vehicles pagaran impostos pel CO2 que emeten a l'atmosfera. Els més vells i més contaminats pagaran més.

Notícia
L'alcaldessa intervé a Copenhaguen a una cimera mundial de ciutats contra el canvi climàtic i planteja posar fi al plàstic d'un sol ús
Opinió

Amb motiu del vintè aniversari de la celebració Dia sense cotxes a Catalunya he cregut oportú fer una reflexió sobre el que ha suposat la iniciativa i sobre quins són els reptes de futur als quals ens enfrontem, amb l’autocrítica personal que al meu parer cal fer.

Butlletí