La comissió de l'Aigua de Terrassa proposa gestionar l'aigua a través d'una entitat pública empresarial

28/07/2017 - 09:21

La Comissió tècnico-política de l'Ajuntament de Terrassa encarregada d'estudiar i definir el futur model de gestió del servei d'abastament i subministrament d'aigua a la ciutat ha finalitzat la seva tasca amb la presentació de la memòria justificativa corresponent, en el qual es conclou que la forma de gestió més eficient i sostenible per a la gestió del servei d'abastament d'aigua a Terrassa és la gestió pública, i entre les diferents formes que preveu la llei, la gestió mitjançant una Entitat Pública Empresarial.

Un cop acabada la memòria, la comissió l'eleva al Ple municipal per tal que la prengui en consideració i aprovi el canvi de la forma de gestió del servei a la gestió directa mitjançant EPEL, així com el corresponent Reglament del servei públic.

Per la tramitació de la memòria al Ple que se celebrarà el 7 de setembre, són necessaris els informes del Secretari i de l'Interventor de l'Ajuntament, aquest últim per valorar la sostenibilitat financera de la proposta de gestió, d'acord amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Aigua, Alfredo Vega, recorda que "l'Ajuntament ha d'optar per gestionar els serveis públics de la forma que resulti més eficient i sostenible" , i la memòria aprovada avui per la Comissió "demostra que resulta més eficient la gestió pública, i que les formes jurídiques com l'EPEL ofereixen una menor rigidesa en la gestió financera, més transparència i facilitat pel control de la despesa, a més de gaudir de més agilitat a l'hora de garantir la qualitat i el manteniment del servei. És, per tant, la opció més adequada per gestionar el servei d'aigua a la ciutat". Vega agraeix la tasca duta a terme els darrers mesos pels serveis municipals i per la Comissió tècnico-política per a l'elaboració de la memòria i els seus annexos.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La qualitat de l'aigua; noves infraestructures i sistemes informàtics que millorin el servei; o el manteniment i ampliació de les ajudes socials; centren els projectes de futur de l'empresa per als propers anys
Notícia

«Vallès Solar» vol promoure en els propers anys la instal·lació d'1M de m2 de plaques fotovoltaiques en cobertes d'empreses, naus i magatzems a tot el Vallès amb una inversió estimada de prop de 100M d'euros, assolint una reducció anual de 35.000 tones d'emissions de CO2 i una potència de 72 MW també amb caràcter anual. Es tracta d'un projecte a mig i llarg termini amb l'horitzó posat en l'agenda 2030 de les Nacions Unides.

Notícia

35 ajuntaments d'arreu d'Espanya han rebut els reconeixement Pajaritas Azules 2020 per l'excel·lència de la seva gestió de la recollida selectiva de paper i cartró per reciclar. Entre aquests diversos de catalans.

Butlletí