'La Caixa', la Diputació i el Departament de Justícia presenten els treballs de prevenció d'incendis

26/01/2006 - 00:00
Un col·lectiu de reclusos de diferents presons de Barcelona treballen en la recuperació de franges de baixa combustibilitat per a la defensa contra incendis a vies principals i a l'entorn de la Serralada de Marina. Neteja de boscos i lleres (estassades, podes, aclarides), aprofitament forestal, recuperació d'espais degradats, arranjament i millora de rutes de senderisme són algunes de les tasques que desenvoluparan al llarg de 6 mesos. Aquesta iniciativa, fruit del conveni de col·laboració entre l'Obra Social 'la Caixa', la Diputació de Barcelona i el Departament de Justícia, possibilita que durant cinc anys aquest col·lectiu pugui realitzar tasques forestals al mercat laboral normalitzat. Els beneficiaris són interns en règim penitenciari de tercer grau. El cas de Tiana La Serralada de Marina ha estat un espai molt afectat pels incendis forestals a les darreres dècades, especialment en la seva vessant de marina, a causa de la important pressió humana a què està sotmesa, el tipus de vegetació que hi creix i els vents de marinada que afavoreixen la propagació dels incendis durant els mesos d'estiu. Cal destacar els incendis de 1994 i 2003 que van afectar greument 600 hectàrees. Per tal de prevenir els incendis i tenint en compte que 'Els focs s'apaguen a l'hivern', un grup de reclusos coordinats pel CIRE, empresa pública del Departament de Justícia, treballen ja en el desenvolupament del projecte de realització de franges de baixa combustibilitat per a la defensa contraincendis que es desenvoluparà a diversos espais naturals de la xarxa de parcs naturals de la província de Barcelona. Aquesta iniciativa és la primera de les accions de l'acord de cooperació entre 'la Caixa', la Diputació i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa pública que depèn del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per a la incorporació de reclusos en tasques de prevenció d'incendis i millora forestal de 5 parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Els treballs que realitzarà aquest col·lectiu de persones en risc d'exclusió van des de l'aclarida de la massa forestal, per tal d'alentir l'avanç de les flames en cas d'un incendi, la poda dels arbres, l'eliminació de les restes vegetals fins al manteniment i millora dels camins seleccionats. Per desenvolupar aquestes tasques, les Juntes de Tractament, en estreta col·laboració amb l'equip del Centre d' Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), depenent del Departament de Justícia, han seleccionat el personal reclús. Normalment aquests peons forestals es formen primer durant un any al programa de Tallers d'Ocupació sota el programa Sinergia, una iniciativa de reinserció laboral amb caire social i mediambiental que es desenvolupa en els medis forestals i urbà. El seu objectiu primordial és facilitar l'accés dels beneficiaris al món laboral i contribuir a la seva rehabilitació donant-los les eines i la formació professional necessària. La iniciativa s'adreça a persones amb llibertat condicional, i a interns de centres penitenciaris classificats en Tercer Grau de Tractament i excepcionalment interns classificats per l'Article 100.2 del Reglament Penitenciari (amb sortides per treballar). El programa ha donat, durant el 2005, ocupació a 64 interns provinents, en la seva gran majoria, del Centre Penitenciari Brians i del Centre Penitenciari Quatre Camins. El col'lectiu beneficiari gaudeix de mesures penals que els permet sortir del centre per anar a treballar. Quant al personal de suport, cada colla compta amb un tècnic forestal, una educadora per cada quatre grups (2 en total), un coordinador de tècnics forestals i una cap de projecte. Tot l'equip treballa per tal que els aprenents de peó forestal assoleixin tant els coneixements com els hàbits necessaris que els permeti accedir al mercat laboral normalitzat. El programa de medi de 'la Caixa' La gestió ambiental és una de les exigències dels ciutadans. El programa de medi ambient de l'Obra Social 'la Caixa' té per objectiu respondre eficaçment a les demandes mediambientals de la societat. Iniciatives centrades en la conservació i millora de la naturalesa, programes de divulgació i sensibilització sobre la importància dels comportament sostenibles i recursos orientats a la conscienciació ciutadana són algunes de les línies que conformen aquest programa. Les diverses accions que es porten a terme es desenvolupen o a centres propis de l'Obra Social o en col·laboració amb altres institucions. Aquest és el cas del programa sobre conservació de parcs naturals. Una iniciativa que ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració signat el proppassat 3 de març, entre l'Obra Social 'la Caixa' i la Diputació de Barcelona. La restauració d'hàbitats de gran valor ecològic, la conservació i enriquiment dels boscos, la restauració d'àrees degradades i la prevenció d'incendis són algunes de les accions prioritàries que tracta el Pla de gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs. Per portar a terme les diverses tasques de conservació dels espais protegits es prioritzarà la contractació de persones en risc d'exclusió social. El pressupost total destinat a aquest Pla, que té una durada de 5 anys, és de 3.000.000 d'euros anuals. Font: DIBA.

Relacionats

Butlletí