Jornades Europees d'Agricultura Periurbana, una proposta de desenvolupament territorial sostenible

05/12/2004 - 00:00
Dins del marc del programa LIFE "Anella Verda: una proposta de planificació territorial sostenible", la Diputació de Barcelona organitza les Jornades Europees d'Agricultura Periurbana, conjuntament amb la Unió de Pagesos de Catalunya i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. Les sessions es faran els dies 12, 13 i 14 de maig a Viladecans (recinte de Can Calderón). L'objectiu d'aquestes jornades és analitzar, d'una manera interdisciplinar les problemàtiques, les perspectives de futur, els elements de gestió i les polítiques europees referents als espais agraris periurbans, territoris de transició entre la ciutat i els espais lliures. El programa LIFE Anella Verda ha estat realitzant durant els darrers tres anys intervencions de millora d'alguns espais perifèrics a la trama urbana en els municipis de Santa Coloma de Gramenet i Mollet del Vallès així com accions de recerca i desenvolupament al Parc Agrari del Baix Llobregat. Durant les jornades es realitzarà una reunió de treball del Grup d'Estudi Agricultura Periurbana del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) del qual la Unió de Pagesos de Catalunya en forma part com a representant de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de l'Estat espanyol. Participaran a les Jornades, entre d'altres, Jordi Labòria, diputat d'Infraestructures, Urbanisme de la Diputació de Barcelona; Francisco Entrena, del Projecte europeu Newrur; Pierre Donadieu, de l'Ecole Nationale Superiéure du Paysage de Versailles; Nicola Stolfi, de la Confederazione Italiana Agricultori; Guido Van Huylenbroeck, de la Universitat de Gante; i Frieder Thomas, del Kasseler Institut für Ländliche Entwicklung. Les Jornades s'obren dimecres, dia 12 de maig, a les 9 del matí, amb la presència del conseller d'Agricultura, Antoni Siurana, el diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Francesc Martos, José Maria Espuny Moyano, president del Comité Econòmic i Social Europeu, l'alcalde de Viladecans, Jaume Montfort, Rosa Boladeras, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i Joan Caball, coordinador general de la Unió de Pagesos.

Relacionats

Butlletí