Joan Antoni Baron: 'Les ciutats som imprescindibles en les polítiques ambientals’

Baron exigeix reconeixements per les ciutats a CONAMA, i l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació explica el seus projectes europeus.

Sostenible.cat

25/11/2010

‘Les ciutats som imprescindibles en les polítiques ambientals' Aquesta frase de Joan Antoni Baron recorria aquest dimecres 24 de novembre la xarxa, a través del Twitter, destacada pel Congreso Nacional del Medio Ambient, CONAMA 10. La cita es recollia arrel de la seva intervenció al debat "Claves de ciudad y sostenibilidad. Avances y retos de futuro", on va participar juntament amb altres regidors de municipis espanyols i l'administrador principal de la Direcció General d'Energia de la Comissió Europea i alhora responsable del Pacte d'Alcaldes i alcaldesses, Pedro Ballesteros.

Cal destacar que la intervenció del Diputat de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona es va centrar en exigir el reconeixement de la responsabilitat del món local en la gestió del territori i de totes les activitats que es donen als municipis, perquè al cap i a la fí ‘sempre hi ha un alcalde/ssa i uns regidors/es que han de vetllar per l'aplicació de totes les normatives, iniciatives, accions i oportunitats que afecten a les persones i les entitats que es desenvolupen quotifianament al municipi'.

Aquest reconeixement, va subratllar, ‘ha de significar compromís de fer coses i també compromís de rebre els fons financers adients i de manera directa per tal de fer tot el que ha de fer un municipi, que no és poc; naturalment amb l'obligació de rendir comptes sobre la gestió i sobre les finances de la manera més transparent possible'.

D'altra banda, Baron va celebrar el reconeixement que la Comissió Europea ha fet del compromis dels municipis per assolir la fita del 20/20/20 i l'establiment per primera vegada d'una interlocució directa amb els ajuntaments a través del Pacte d'Alcaldes i alcaldesses, interlocució per fer polítiques de bona gestió del CO2 i per rebre fons directes de la Comissió o finançament privilegiat de la banca pública europea. Una primera fita que ha d'obrir el pas a d'altres en els propers temps.

La Diputació explica a Madrid els seus projectes europeus com a model per les administracions
En les activitats de tarda, la Diputació de Barcelona va fer una explicació dels seus projectes europeus com a una bona pràctica d'interès per a les administracions locals i supralocals.

El representant del la Direcció de Relacions Internacionals, Octavi de la Varga va explicar l'amplitud de la participació de la Diputació en activitats, xarxes i projectes europeus, i va concloure que el cost de mantenir uns serveis de relacions internacionals com té la Diputació es veu més que compensat pels resultats obtinguts, tant en influència política com en fons per finançar projectes, amb una mitjana anual d'ingressos procedents de la Comissió Europea de 8 milions d'€.

Ferran Vallespinós va explicar el projecte de promoció de l'estalvi energètic i de producció d'energies renovables que s'està seguint a llarg termini. Entre d'altres, va dir que els edificis i els serveis públics municipals tenen una capacitat d'absorbir 3.000M€ d'inversions de millora energètica, i d'aquesta xifra ja es compta amb la programació per invertir 500M€.

Aquests diners els finançarà el BEI -Banc Europeu d'Inversions-, amb unes condicions de crèdit privilegiades. Ferran Vallespinós va insistir en que aquesta activitat municipal a diferència d'altres és un negoci per als ajuntaments i, per tant, té totes les possibilitats de desenvolupar-se en els terminis previstos. Per a la preparació dels estudis i els projectes concrets d'inversió s'ha aconseguit un finançament a fons perdut de la Comissió Europea, dins del programa ELENA, de 2M€, tot sota el nom de projecte ER-DIBA. A dies d'ara ja n'hi ha projectes tancats a 30 ajuntaments amb una inversió de 40M€.

Domènec Cucurull va fer un recorregut pels diversos projectes europeus en que ha participat o està participant l'Àrea de Medi Ambient, destacant que s'ha aconseguit finançament europeu per dur a terme projectes que d'una altra manera hauríem d'esperar per integrar-se dins del pressupost ordinari de la Diputació, el qual ha estat un factor de suport a la voluntat innovadora de la Diputació de Barcelona.

També es va comptar amb la presència de l'Administrador de la Comissió Europea, Pedro Ballesteros, que ens va deixar dues idees molt interessants per a les administracions locals:

1. l'oportunitat de compartir fons estructurals per a millores energètiques que estan assignats a les comunitats autònomes i que estan trobant dificultats per ser executats, donada la situació actual i la seva relació amb el territori;

2. la possibilitat d'oferir algunes de les actuacions municipals i supramunicipals que redueixen la producció de CO2 com a projectes candidats a convertir-se en mecanismes de desenvolupament net compensadors de les emissions, amb el qual s'aconseguiria una millora molt notable del seu finançament.

 

Relacionats

Butlletí