Ja es poden consultar els resultats de la consulta òmnibus de Catalunya sobre el medi

Consulta ciutadana en relació a temes com la qualitat de l'aire, l'aigua, l'energia, els residus...
Font: DMAH
19/01/2010

Des del mes de maig de 2008, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat duu a terme unes consultes ciutadanes en relació amb el medi ambient en temes com la qualitat de l'aire, l'aigua, l'energia, els residus, el medi natural i altres.

L'objectiu d'aquestes consultes és conèixer:

- La percepció general de la ciutadania sobre l'estat ambiental de Catalunya.
- Els hàbits de la població catalana en relació amb el medi ambient.

Aquestes consultes segueixen la metodologia òmnibus i es realitzen dos cops l'any, mitjançant enquestes telefòniques a persones majors de 16 anys residents a Catalunya. Una de les particularitats d'aquesta metodologia és que permet incloure diferents enquestes i consultes de diverses empreses i/o entitats. Per tant, es tracta d'un qüestionari que s'estructura en diferents blocs, a partir dels quals s'extreu informació diferenciada en funció dels temes que es tracten.

A través d'aquest enllaç podeu consultar els resultats de la darrera consulta realitzada durant el mes de novembre de 2009: Informe complert (PDF) | Síntesi dels resultats

Relacionats

Butlletí