Iniciativa a Barcelona per reduir el soroll dels aparells d'aire condicionat

16/06/2006 - 00:00
L'Ajuntament de Barcelona ha signat un acord de col·laboració amb el Gremi de Calefacció que preveu l'elaboració d'un manual de bones pràctiques, destinat a reduir l'impacte acústic d'aquests aparells. La iniciativa principal d'aquest és elaborar un manual de bones pràctiques que es difondrà entre els 245 associats del gremi a Barcelona. Algunes de les recomanacions d'aquest manual són escollir els aparells d'aire condicionat que facin menys soroll; evitar que les sortides d'aire siguin fonts directes cap a finestres, portes o balcons, o no instal·lar els aparells sobre elements estructurals de l'edifici, instal·lar-los, si és possible, a la coberta de l'edifici. També es recomana programar l'aparell durant el dia per evitar encendre'l a la nit; instal·lar elements d'esmortiment per evitar vibracions i dimensionar adequadament els aparells per evitar vibracions. Altres mesures recomanables són netejar els filtres periòdicament per augmentar el rendiment de l'aparell i col·locar doble vidre, cortines o persianes per reduir l'escalfament causat per la radiació solar. L'acord forma part del Segon Programa Marc d'Actuacions per a la Minoració de la Contaminació Acústica de Barcelona.

Relacionats

Butlletí