Implantació de la recollida Porta a Porta a Gerri de la Sal

16/11/2021 - 10:00

El passat 4 d’octubre es va iniciar el nou sistema de recollida de residus porta a porta al nucli de  Gerri de la Sal, municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà) en substitució de l’actual model en àrees de contenidors obertes.

La recollida porta a porta implantat consisteix en dipositar els residus davant del domicili o activitat, dins d’un cubell oficial lliurat pel servei de recollida del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per tal que es recullin en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Aquest sistema de recollida ha demostrat ser una eina eficaç per aconseguir una millor recollida selectiva de residus, així com per aprofundir en la conscienciació de la ciutadania sobre la problemàtica dels residus i la seva correcta segregació i gestió.

Com a novetat, a Gerri de la Sal, s’ha instal·lat un àrea de contenidors d’emergència tancada amb apertura electrònica d’ús exclusiu pels veïns de Gerri de la Sal i habitatges disseminats.

L’ajuntament de Baix Pallars va aprovar per unanimitat  en el Ple de data 27/7/2020 iniciar els tràmits per a la implantació de la recollida porta a porta al nucli de Gerri de la Sal. 

L’objectiu principal d’aquest canvi de model de recollida és augmentar els índexs de recollida selectiva a la vegada que es redueixen les tones de residus enviades a l’abocador, un camí més per mitigar els efectes del canvi climàtic.  

Durant els dies previs a la implantació es van repartir els kits necessaris per portar a terme aquesta recollida i es va informar als habitants de Gerri del nou funcionament d'aquest sistema. Durant aquest mes d’octubre hi hauran educadors ambientals pels carrers de Gerri informant i resolent els dubtes que es puguin originar. 

La recollida porta a porta al Pallars Sobirà es va iniciar al març del 2015,i ens els pobles que es fa aquest tipus de recollida s’ha arribat fins al 70% de recollida selectiva, arribant amb escreix al 50% de recollida selectiva obligat per l’any 2020 dins les directives europees d’obligat compliment de gestió de residus.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia
Bujols xipats per a la recollida comercial. Foto. Ajuntament de Mataró

Bujols xipats per a la recollida comercial. Foto. Ajuntament de Mataró

A partir d’aquest 2 de novembre, els comerços i restaurants del Centre deixaran a la porta dels seus establiments la fracció dels residus que toqui recollir cada dia. El servei, que té com a objectiu incrementar les xifres de recollida selectiva, s’estendrà en breu als eixos comercials dels barris i a generadors singulars a tota la ciutat.

Notícia

El sistema de recollida “porta a porta” s’iniciarà a Manlleu al primer trimestre del 2022 i estarà plenament actiu a mitjans del pròxim any. 

Notícia
FOTO: ALBA MARINÉFUENTE: AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

FOTO: ALBA MARINÉFUENTE: AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

L'èxit a Riudecanyes i Riudecols propicia la seva expansió amb la finalitat de millorar el reciclatge

Butlletí