Girona aprova una ordenança de residus que estableix drets i deures

18/03/2006 - 00:00
Girona disposa d'una nova ordenança de residus que està entre les més ambicioses de Catalunya. El text, segons informa el regidor delegat de Sostenibilitat, Enric Pardo, 'situa el dret dels ciutadans a poder reciclar però també en fa un deure'. Així, l'ordenança preveu que es pugui exigir a l'Ajuntament disposar de contenidors propers 'i saber que s'en fa dels nostres residus i de les nostres taxes'. Alhora reciclar es converteix en una obligació amb sancions que van dels 125 als 600 euros pels particulars i de 600 a 12.000 euros pels comerços que no compleixin. L'ordenança també estableix la obligació dels comerços a admetre dels ciutadans la devolució dels productes que tenen a la venda un cop esdevenen residus com a ara piles, fluorescents, electrodomèstics, matalassos, mobles, informàtica o medicaments. La redacció del text s'ha elaborat a partir de les ordenances més avançades de Catalunya i s'ha consensuat amb el gremi d'hosteleria i el gremi de mobles. Per vetllar pel compliment de l'ordenança, es ressalta la figura de l'inspector de residus que podrà entrar als establiments per comprovar que els residus es separin correctament, que s'entreguin dins l'horari i condicions establertes. La ordenança culmina a nivell normatiu la campanya 'Girona tria' iniciada el 2003 i que finalitzarà el 2007 que ha permés implantar la recollida d'orgànica a tota la ciutat i reduir el rebuig en un 12%. Durant l'any 2005 la recollida selectiva s'ha incrementat un 46%.

Relacionats

Butlletí