Finalitza la prova pilot amb contenidors intel·ligents a Santa Margarida i els Monjos

12/08/2021 - 08:00

La Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament han dut a terme els darrers mesos una prova pilot a Santa Margarida i els Monjos per estudiar la viabilitat d’aplicar solucions més eficients de recollida selectiva dels residus que permetin millorar els índexs de reciclatge.

La prova pilot s’ha aplicat al nucli de Cal Rubió i als sectors de l’Av. de Cal Rubió / Passeig fluvial i Mas Catarro i ha arribat aquest mes passat de juliol al seu punt i final amb una bona valoració per part de les dues entitats impulsores, especialment pel que fa al seguiment i a la implicació del veïnat que, malgrat les dificultats inicials, s’ha adaptat de forma notable a l’ús de les targetes magnètiques i a l’obertura selectiva dels contenidors, en funció del tipus de residu que acollien.

Pel que fa a qüestions de tipus tècnic, cal analitzar encara els índexs de recollida per a les diferents fraccions dels residus municipals, però la prova ha servit també per avaluar els punts forts i febles d’un sistema que s’albira com una proposta viable per a la recollida de residus del futur proper.

Des de finals de juliol els actuals contenidors intel·ligents de la prova han estat substituïts pels contenidors habituals que hi havia abans del mes de febrer, a l’espera que els resultats de la mateixa serveixin per estudiar la implantació de sistemes de recollida millors i més eficients des del punt de vista ambiental i econòmic.

Els residus són un dels problemes ambientals més greus que tenim com a societat. A Santa Margarida i Els Monjos es generen més de 12.300 quilos de brossa cada dia i gairebé la meitat es diposita, sense separar, al contenidor gris del rebuig. Això suposa un greu problema ambiental i econòmic ja que aquesta fracció dels residus és la que té un preu més car de gestió i a la que s’aplica una penalització per cada tona no seleccionada i portada a abocador.

La Mancomunitat i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos han agraït la implicació del veïnat que ha participat de la prova pilot.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Hi haurà tres models adaptats a les particularitats de cada barri: els contenidors intel·ligents, el porta a porta i les àrees temporals de recollida. L’objectiu és millorar l’índex de reciclatge de la ciutat, que el 2022 se situava al 51,94%, i apostar per la reducció i reutilització com a mesures. Es faran reunions amb les associacions de veïns i veïnes i una campanya comunicativa als barris per explicar totes les novetats

Notícia

S'obren els punts de lliurament de les targetes per fer ús dels nous contenidors de recollida selectiva

Notícia

L'Ajuntament de Cunit canviarà el model de recollida de residus actual per un model que combina la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents.

Butlletí