Finalitza la campanya per augmentar la recollida selectiva de la fracció orgànica a Sant Vicenç de Montalt

23/11/2017 - 15:35

Durant aquests darrers 4 mesos, un educador ha realitzat diverses actuacions al municipi per tal d'incentivar la recollida selectiva de la fracció orgànica entre ciutadans i empreses.

El 19 d’octubre va finalitzar la campanya 'Tu tens la clau, redueix, reutilitza, recicla!', promoguda per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, i que fou iniciada el passat 3 d juliol.

La recollida selectiva de la fracció orgànica representa actualment un 37 % de la bossa tipus del municipi. És a dir, per cada 10 kg de residus, gairebé 4 kg són de matèria orgànica.

Les actuacions que s’han dut a terme en el marc de la campanya han estat diverses.

En primer lloc, amb informació a les llars mitjançant un educador ambiental,  que amb la seva bicicleta de campanya, ha estat informant a la població a través de visites porta a porta. L’educador entregava material informatiu per fer la separació de residus: un fulletó informatiu i un imant de nevera amb els horaris de recollida. S’ha visitat un total de 1.544 habitatges, malgrat que únicament s’ha trobat i informat al propietari en 728 dels casos. Per assolir aquesta xifra l’educador ha recorregut tot el municipi porta a porta fins a 3 vegades.

S'han habilitat punts informatius al mercat i a la platja amb el muntatge d’un petit stand informatiu, i prèvia realització d’una enquesta, l’educador entregava, de manera gratuïta, un contenidor de 10 litres per a la fracció orgànica, bosses de recollida selectiva per al paper i cartró, envasos lleugers i el vidre, i el material informatiu de suport (fulletó i imant). Amb aquesta actuació, 117 habitatges han rebut nou material per a la segregació de residus a la llar.

S'han realitzat visites informatives als grans productors per informar els propietaris dels comerços de les seves obligacions vers el reciclatge i oferir-los bujols o contenidors per fer-ho. S’ha informat un total de 34 establiments del municipi i el 75% d’aquests ha demanat un nou bujol o contenidor per a la segregació de la FORM.

També s'ha informat a peu de contenidor. En aquesta actuació s’informava als usuaris a peu de contenidor, en el moment de llençar la brossa. Així, l’educador podia resoldre els dubtes que els usuaris poguessin tenir i transmetre informació de bones pràctiques. A més, s'ha fet un seguiment de les àrees d’aportació de residus ja que l’educador va realitzar el seguiment de les 96 àrees d’aportació del municipi durant dos mesos (1 cop a la setmana). En total, s’han fet 417 seguiments. L’objectiu d’aquesta actuació ha estat detectar punts de millora en el servei. Gràcies a aquesta actuació s’han identificat àrees on caldrà reforçar el servei prestat ja sigui perquè les freqüències són insuficients o ja sigui perquè els contenidors es troben bruts o en mal estat.

Finalment, s'ha organitzat diversos tallers a les escoles: un total de 7 tallers, sis a l’Escola Sant Jordi i un a l’Escola Sot del Camp. A través d’aquests s’ha fet participar als infants d’una manera lúdica i educativa. Dels tallers realitzats, es destaca el taller de construcció de compostadors amb ampolles de plàstic buides. En total han participat més de 150 alumnes.

Durant aquests dies l’Ajuntament està treballant per acabar d’analitzar i d’interpretar la informació recollida durant la campanya i definir les potencials millores en el servei de recollida de residus municipal.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Al marró, només l’orgànica. Aquest és el lema de la nova campanya que impulsa l’Ajuntament de Rubí amb l’objectiu de perfeccionar la recollida de la fracció orgànica. Amb aquesta iniciativa es pretén conscienciar la ciutadania que cal reduir la presència de residus impropis ─tots aquells que es llencen a un contenidor que no correspon─ al contenidor marró. I és que aquesta barreja provoca uns costos ambientals i econòmics que afecten a tothom.

Notícia

Es tracta de nous bujols de color marró que substitueixen els existents fins ara i que incorporen una portella per tal que només pugui entrar la bossa que contingui matèria orgànica. Aquest limitador d'entrada, permet reduir de manera significativa el grau de residus impropis que de manera sovintejada els ciutadans barregen am l'orgànica. La mesura possibilitarà seguir augmentant la qualitat del material recollit en el contenidor de matèria orgànica, que esdevé la fracció més representativa de la producció de residus, amb un volum 1.300 tones recollides a l'any a Palamós. 

Notícia

La campanya “Organitza’t amb l’orgànica!” per tal de poder arribar a tots els habitatges, es farà mitjançant visites porta a porta que s’iniciaran aquest setembre al barri de Sant Adrià Nord i s’allargaran fins el pròxim mes de febrer per arribar a tots els barris del municipi. A cada visita es donarà gratuïtament un «kit» de reciclatge per habitatge: un cubell reixat i una mostra de bosses compostables, per facilitar la correcta separació dels residus a la cuina, a més d’un díptic informatiu. En el cas de no trobar ningú a casa, es deixarà un avís amb la ubicació dels «Punts informatius» que s’habilitaran a tots els barris per lliurar els cubells .

Butlletí