Finalitza la campanya per augmentar la recollida selectiva de la fracció orgànica a Sant Vicenç de Montalt

23/11/2017 - 15:35

Durant aquests darrers 4 mesos, un educador ha realitzat diverses actuacions al municipi per tal d'incentivar la recollida selectiva de la fracció orgànica entre ciutadans i empreses.

El 19 d’octubre va finalitzar la campanya 'Tu tens la clau, redueix, reutilitza, recicla!', promoguda per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, i que fou iniciada el passat 3 d juliol.

La recollida selectiva de la fracció orgànica representa actualment un 37 % de la bossa tipus del municipi. És a dir, per cada 10 kg de residus, gairebé 4 kg són de matèria orgànica.

Les actuacions que s’han dut a terme en el marc de la campanya han estat diverses.

En primer lloc, amb informació a les llars mitjançant un educador ambiental,  que amb la seva bicicleta de campanya, ha estat informant a la població a través de visites porta a porta. L’educador entregava material informatiu per fer la separació de residus: un fulletó informatiu i un imant de nevera amb els horaris de recollida. S’ha visitat un total de 1.544 habitatges, malgrat que únicament s’ha trobat i informat al propietari en 728 dels casos. Per assolir aquesta xifra l’educador ha recorregut tot el municipi porta a porta fins a 3 vegades.

S'han habilitat punts informatius al mercat i a la platja amb el muntatge d’un petit stand informatiu, i prèvia realització d’una enquesta, l’educador entregava, de manera gratuïta, un contenidor de 10 litres per a la fracció orgànica, bosses de recollida selectiva per al paper i cartró, envasos lleugers i el vidre, i el material informatiu de suport (fulletó i imant). Amb aquesta actuació, 117 habitatges han rebut nou material per a la segregació de residus a la llar.

S'han realitzat visites informatives als grans productors per informar els propietaris dels comerços de les seves obligacions vers el reciclatge i oferir-los bujols o contenidors per fer-ho. S’ha informat un total de 34 establiments del municipi i el 75% d’aquests ha demanat un nou bujol o contenidor per a la segregació de la FORM.

També s'ha informat a peu de contenidor. En aquesta actuació s’informava als usuaris a peu de contenidor, en el moment de llençar la brossa. Així, l’educador podia resoldre els dubtes que els usuaris poguessin tenir i transmetre informació de bones pràctiques. A més, s'ha fet un seguiment de les àrees d’aportació de residus ja que l’educador va realitzar el seguiment de les 96 àrees d’aportació del municipi durant dos mesos (1 cop a la setmana). En total, s’han fet 417 seguiments. L’objectiu d’aquesta actuació ha estat detectar punts de millora en el servei. Gràcies a aquesta actuació s’han identificat àrees on caldrà reforçar el servei prestat ja sigui perquè les freqüències són insuficients o ja sigui perquè els contenidors es troben bruts o en mal estat.

Finalment, s'ha organitzat diversos tallers a les escoles: un total de 7 tallers, sis a l’Escola Sant Jordi i un a l’Escola Sot del Camp. A través d’aquests s’ha fet participar als infants d’una manera lúdica i educativa. Dels tallers realitzats, es destaca el taller de construcció de compostadors amb ampolles de plàstic buides. En total han participat més de 150 alumnes.

Durant aquests dies l’Ajuntament està treballant per acabar d’analitzar i d’interpretar la informació recollida durant la campanya i definir les potencials millores en el servei de recollida de residus municipal.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

S'obren els punts de lliurament de les targetes per fer ús dels nous contenidors de recollida selectiva

Notícia

L'Ajuntament de Cunit canviarà el model de recollida de residus actual per un model que combina la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents.

Notícia

Un equip d’Ecovidrio ha posat en marxa la campanya visitant els establiments masnovins per informar-los sobre l’obligació de reciclar i facilitar solucions davant possibles dificultats

 

 

Butlletí