Europa presenta 21 iniciatives per impulsar l'agricultura ecològica

26/06/2004 - 00:00
La Comissió Europea ha adoptat recentment el Pla d'acció europeu per als aliments ecològics i l'agricultura ecològica, l'objectiu del qual és facilitar el desenvolupament actual de l'agricultura ecològica a la UE. La Comissió ha presentat una llista de 21 mesures concretes, com ara la millora de la informació sobre agricultura ecològica, la racionalització de l'ajuda pública al desenvolupament rural, la millora de les normes de producció o l'augment de la investigació. Aquest pla respon al ràpid increment del nombre d'agricultors que produeixen de forma ecològica i a l'augment de la demanda dels consumidors durant els últims anys. Ha estat elaborat, segons informa la pròpia comissió, sobre la base d'àmplies consultes amb els estats membres i les parts interessades, a més d'una consulta en línia que va tenir lloc l'any 2003. El pla consta de 21 iniciatives els objectius de les quals són els següents: · Millorar la informació: Els consumidors de la UE no estan bé informats sobre els principis i els beneficis de l'agricultura ecològica. Per a divulgar la informació disponible sobre l'agricultura ecològica, les autoritats públiques dels Estats membres i de la UE han de facilitar al públic una informació objectiva i fiable. El pla preveu la realització de campanyes d'informació a escala comunitària, cofinançades per la UE i destinades a consumidors, agents econòmics o menjadors públics, que exposaran els avantatges de l'agricultura ecològica, fomentaran la utilització del logotip comunitari, aportaran major transparència sobre les diferents normes de qualitat i milloraran l'accés dels consumidors comunitaris als productes ecològics. · Augmentar l'eficàcia del diners públic: L'agricultura ecològica és un instrument important en l'estratègia de la integració ambiental i del desenvolupament sostenible, que són els principis fonamentals de la política agrícola comuna (PAC). Actualment, els agricultors ecològics poden rebre ajudes a través de pagaments directes i mesures de suport dels preus. Per altra banda, l'agricultura ecològica està plenament integrada en la política de desenvolupament rural i ocupa un paper important al generar beneficis mediambientals. La Comissió recomana als Estats membres fer ple ús en els seus programes de desenvolupament rural dels instruments disponibles per a donar suport l'agricultura ecològica i orientar-los a impulsar la demanda mitjançant el recurs a nous sistemes de qualitat, fomentar mesures destinades a conservar a llarg termini els beneficis per al medi i la protecció de la naturalesa, oferir incentius als agricultors que dediquen una part de la seva explotació a l'agricultura ecològica perquè converteixin l'explotació sencera a aquest tipus d'agricultura, oferir incentius als productors per a facilitar la distribució i la comercialització, proporcionar formació a tots els agents econòmics sobre agricultura ecològica pel que fa a la producció, transformació i comercialització. · Potenciar la investigació: Per a facilitar l'expansió del sector de l'agricultura ecològica i per a augmentar la seva capacitat de producció calen nous coneixements i, sobretot, noves tecnologies. Les propostes de la Comissió per a potenciar la formació i la investigació abasten tots els nivells, des de l'adopció de programes d'investigació en universitats o altres establiments d'investigació fins la formació en les explotacions per a garantir una transferència de tecnologia adequada als agricultors. · Reforçar les normes i els requisits d'importació i inspecció: Per les seves característiques com sistema de producció bé definit amb productes de preu més elevat, l'agricultura ecològica no pot existir sense disposar d'unes normes bàsiques de producció acordades i sense controls fiables al llarg de tota la cadena de producció. La confiança dels consumidors en els aliments ecològics es basa en aquests dos elements. Es proposa la definició dels principis fonamentals de l'agricultura ecològica i fer explícita la seva utilitat pública; augmentar la transparència i la confiança dels consumidors, crear un grup d'experts independents que elaboraran dictàmens tècnics, continuar l'harmonització i consolidació de les normes sobre la base d'organitzacions internacionals, millorar les normes, establir les normes dels sectors encara no regulats, com la acuicultura, o les normes relacionades amb el medi ambient, com la utilització de les energies fòssils, etc, aclarir les normes establertes per a la prohibició de la utilització de transgènics, augmentar l'eficàcia i la transparència del sistema d'inspecció, reforçar l'eficàcia de les disposicions en matèria d'importació.

Relacionats

Butlletí