Europa consumeix el 17% dels recursos del planeta

30/06/2005 - 00:00
La Unió Europea ha d'augmentar el seu grau de compromís amb el planeta i, en especial amb els seus recursos finits. Aquest és el principal titular que s'extreu de l'estudi 'Europe 2005 - The ecological footprint' presentat per l'organització conservacionista World Wild Found / WWF. Aquest informe; una còpia del qual va ser entregada pel director de l'oficina europea de l'organitzció, Tony Long, al president de la Comissió Europea, José Manuel Barroso; conclou que els 25 estats membres de la Unió tenen un dèficit d'un 220 per cent sobre la seva capacitat biològica. Això, ras i curt, vol dir que els europeus depenen dels recursos de la resta del món per satisfer el seu deute ecològic. 'El creixement econòmic a expensa de la degradació i l'esgotament dels recursos no porta cap solució, sinó a un desplaçament del problema a altres llocs del món', subratlla WWF. Aquesta organització remarca que 'la reducció de la pressió d'Europa sobre la natura és essencial per la pròpia prosperitat, però també per a assegurar la credibilitat de la UE com a líder internacional en la promoció del desenvolupament sostenible'. Per satisfer els seus nivells de consum, Europa necessita importar fusta, metall o peix d'altres països. Amb un 7 per cent de la població mundial, Europa fa servir el 17 per cent dels recursos del món. La seva petjada ecològica és 2,2 vegades la seva capacitat biològica, una xifra que s'ha incrementat en prop d'un 70% des del 1961. Entre els països amb més dependència dels recursos externs hi ha Suència, Finlàndia, Estonia, Dinamarca, Irlanda i França; i entre els que la tenen menor, hi ha Hongria, Eslovaquia o Polonia. WWF suggereix que cal encaminar-se cap a una economia més intel·ligent, que pugui trencar la relació entre creixement econòmic i consum de recursos. Això, al seu entendre, es podria abordar donant més prioritat a les inversions en ecosistemes, tot garantint finançament d'acord amb l'existència o no de projectes de minimització d'impacte ecològic o desenvolupant sistemes de certificació que informin del cicle de vida del producte. Un altre element clau és la transició d'un model dependent del recurs fòssil, a un esquema d'energies renovables. L'informe compta amb un pròleg del mateix José Manuel Barroso i va ser presentat en la cimera de caps d'estat i de govern del passat 16 de juny. L'informe va ser escrit amb el suport de la Global Footprint Network.

Relacionats

Butlletí