Europa augmenta al 42,5% el seu objectiu de consum de renovables per al 2030

Font: Energías renovables.com

18/10/2023 - 08:27

Els Vint-i-set han reafirmat l'ambició d'elevar la quota de renovables al consum energètic total de la Unió Europea del 32% al 42,5% per al 2030, amb un complement indicatiu addicional del 2,5% que permetrà assolir el 45%, la xifra que defensa Espanya. 

 

D'aquesta manera, el Consell ha adoptat l'objectiu acordat amb els negociadors del Parlament Europeu al març i que el ple de l'Eurocambra ja va confirmar el 12 de setembre passat. Ara que la directiva ha estat adoptada formalment es publicarà al Diari Oficial de la UE i entrarà en vigor 20 dies després, mentre que els Estats membres disposaran de 18 mesos per incorporar-la a la seva legislació nacional.

"És un pas endavant que contribuirà a assolir els objectius climàtics de la UE de manera justa, rendible i competitiva", ha apuntat la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera , que presideix el Consell d'Energia al marc del semestre espanyol. L'objectiu comú d'aquesta nova directiva, a què haurà de contribuir cada Estat membre, és accelerar la integració de les renovables en sectors on la incorporació ha estat més lenta, com ara el transport, la indústria, els edificis i la calefacció i la refrigeració urbanes. En tot cas, la nova Directiva aborda també les vies de desenvolupament convencionals de les energies renovables (el desplegament de nous parcs eòlics i/o fotovoltaics) i hi aposta sense embuts per "agilitzar els procediments de concessió de permisos" amb l'objectiu d'accelerar la seva implantació "en el context del pla REPowerEU que la UE va establir arran de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia a fi d'aconseguir la independència respecte dels combustibles fòssils russos".

Encara més: els Estats membres designaran "zones d'acceleració de les energies renovables en què se simplificaran i agilitzaran els processos de concessió de permisos d'aquestes energies". A més -estableix la Directiva-, es presumirà que la implantació d'energies renovables és d'"interès públic superior", cosa que limitarà els motius per plantejar objeccions jurídiques a les noves instal·lacions.

La Directiva ja s'ha adoptat formalment, entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Unió Europea i els Estats membres disposaran de 18 mesos després de l'entrada en vigor de la Directiva per incorporar-la al seu dret intern.

Aquestes són les claus de la nova Directiva d'Energies Renovables:

 

Transport

Els Estats membres tindran la possibilitat d'escollir entre:
• un objectiu vinculant de reducció del 14,5% de la intensitat de gasos amb efecte d'hivernacle en el transport mitjançant l'ús d'energies renovables d'aquí a 2030;
• o una quota vinculant d'almenys un 29% d'energies renovables dins del consum d'energia final al sector del transport d'aquí al 2030.

Les noves normes estableixen un subobjectiu combinat vinculant del 5,5% per als biocombustibles avançats (generalment derivats de primeres matèries no produïdes a partir de cultius alimentaris) i els combustibles renovables d'origen no biològic (principalment hidrogen renovable i combustibles sintètics basats en l'hidrogen ) a la quota d'energies renovables subministrades al sector del transport. Dins aquest objectiu, hi ha un requisit mínim de l'1% de combustibles renovables d'origen no biològic a la quota d'energies renovables subministrades al sector del transport el 2030.

 

Indústria

La Directiva estableix que la indústria haurà d'augmentar anualment l'ús d'energies renovables un 1,6 %. Els Estats membres han acordat que l'hidrogen utilitzat a la indústria ha de procedir de combustibles renovables d'origen no biològic en una proporció del 42% el 2030 i del 60% el 2035.

Els Estats membres tindran la possibilitat de reduir en un 20% la contribució dels combustibles renovables d'origen no biològic utilitzats per a la indústria amb dues condicions:

• que la contribució nacional dels Estats membres a l'objectiu vinculant total de la UE assoleixi el nivell previst ;

• que la quota d'hidrogen procedent de combustibles fòssils consumits a l'Estat membre no superi el 23% el 2030 ni el 20% el 2035.

 

Edificis, calefacció i refrigeració

Les noves normes fixen un objectiu indicatiu d'almenys un percentatge del 49% d'energia renovable per als edificis el 2030. Els objectius en matèria d'energies renovables per a la calefacció i la refrigeració augmentaran gradualment, amb un augment vinculant del 0,8% anual a escala nacional fins al 2026 i de l'1,1% del 2026 al 2030. El percentatge mitjà anual mínim aplicable a tots els Estats membres es complementen amb increments indicatius addicionals calculats específicament per a cada Estat membre.

 

Bioenergia

La Directiva reforça els criteris de sostenibilitat aplicables a l'ús de la biomassa per produir energia, per tal de reduir el risc de producció no sostenible de bioenergia. Els Estats membres han de garantir l'aplicació del principi d'ús en cascada, amb una atenció especial als sistemes de suport i donar la consideració deguda a les particularitats nacionals.

 

Context

La proposta de revisió de la Directiva sobre fonts d'energia renovables juntament amb altres propostes és una resposta als aspectes energètics de la transició climàtica de la UE, en el marc del paquet de mesures Objectiu 55.

La Comissió va presentar el 14 de juliol del 2021 el seu paquet de mesures Objectiu 55, que té per objecte adaptar el marc legislatiu de la UE sobre clima i energia al seu objectiu de neutralitat climàtica fixat per al 2050, i al seu objectiu de reduir les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle en almenys un 55% d'aquí al 2030 respecte als valors del 1990.

A més, en el marc del pla REPowerEU, la Comissió va proposar, el 18 de maig del 2022, una sèrie de modificacions específiques addicionals de la Directiva sobre Fonts d'Energia Renovables, per tal de reflectir els darrers canvis en el panorama energètic. Els elements de la proposta s'han integrat a la Directiva adoptada avui.

L'actual Directiva sobre Fonts d'Energia Renovables està en vigor des del desembre del 2018 i és jurídicament vinculant des del juny del 2021. Estableix com a objectiu, a escala de la UE, una quota del 32 % d'energies renovables en el consum total d'energia de la UE d'aquí al 2030.

La nova Directiva modificarà la Directiva actual. Els canvis seran jurídicament vinculants 18 mesos després de la seva entrada en vigor.

 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Sant Vicenç del Horts inicia els treballs previs per instal·lar plaques fotovoltaiques a l’escola Sant Josep.

Notícia

Aquesta taula vol ser una eina que permeti coordinar les polítiques municipals i catalanes per abordar els reptes que planteja la transició energètica. 

Butlletí