Es publica el mapa del cens de cobertes de fibrociment de Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya

20/05/2024 - 10:19

El passat mes d'abril la Generalitat de Catalunya va presentar el mapa del cens de cobertes d’amiant de Catalunya. Una eina gràfica i interactiva, desenvolupada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que permetrà avançar en les actuacions del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant.

Dels 947 municipis que existeixen a Catalunya, en gairebé el 100%, uns 945 municipis, s’ha detectat algun tipus de presència, sigui a les cobertes o en altres parts dels edificis. Aquestes dades impliquen que hi ha 122.460 cobertes amb fibrociment, que suposen una superfície total de gairebé 40 km² i un pes d’unes 700.000 tones.


 

Pel que fa a la distribució, si es posa el focus en la quantitat de tones, la ciutat de Barcelona ocupa el primer lloc, amb 17.716,01 tones, Terrassa amb 11.285,32 tones, Sabadell amb 10.934,55 tones, Lleida amb 9.317,93 tones i Manresa amb 7.763,54 tones. I si es pren de referència el nombre d’habitants per tones, el primer lloc l’ocupa Foradada amb 7.492 kg/per càpita, Oliola amb 5.618,8 kg/per càpita, Ivorra amb 4.653,5 kg/per càpita, Abella de la Conca amb 4.312,4 kg/per càpita i Sora amb 4.024,9 kg/per càpita.

 

Un pla de xoc contra l’amiant

El Departament de la Presidència va encarregar a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’any 2022, l’elaboració d’una cartografia on es delimitessin aquelles cobertes en alçada que poguessin contenir fibrociment. Paral·lelament, la petició també incloïa crear una aplicació informàtica que comptés amb aquesta primera capa d'informació, amb el propòsit de poder visualitzar-la i exportar els seus resultats.

Des del setembre de 2022 fins al desembre de 2023, l'ICGC ha obtingut les dades a partir de vols de cobertura amb sensors hiperespectrals, per posteriorment tractar-les per tal d’identificar la seva composició i georeferenciar-les. En altres paraules, mitjançant la teledetecció, s’ha elaborat una base de dades amb les geometries que delimiten les cobertes que poden contenir fibrociment a Catalunya. A banda, també s’han desenvolupat eines d’ús intern per al seguiment, gestió i coordinació del projecte tant pels tècnics implicats (eina GIS) com en l'àmbit directiu a través d’un visor que ofereix informació de detall de la coberta.

Pel que fa a les característiques tècniques del visor, aquest permet activar la visualització tematitzada de les cobertes per unitat administrativa (municipis o seccions censals segons el nivell de zoom) i consultar el nombre de cobertes amb fibrociments detectades. Pel que fa a la visualització per unitat administrativa, es pot desactivar o fer transparent per veure directament les cobertes identificades.

En aquest sentit, gràcies a l’expertesa de l’ICGC en el tractament de geoinformació, l’eina interactiva permet veure l'estat actual a Catalunya i avançar en les actuacions del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya per assolir l'objectiu d'eliminar l'amiant de tots els edificis públics el 2028 i del conjunt del territori el 2032, tal com marca la normativa europea.

Podeu consultar el mapa aquí.

 

Ajuts per retirar l’amiant

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha publicat la proposta de resolució amb 50 milions d’euros en ajuts per retirar amiant de les edificacions i per substituir les cobertes d’aquest material per plaques solars a través del programa “Amiant per plaques”, la convocatòria de subvencions més elevada de la història per a la retirada de cobertes d’amiant. El projecte, impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, forma part del Pla Nacional per a l’Eradicació de l’Amiant 2023-2032.

Fins a l’any 2022, les convocatòries d’ajuts per retirar amiant anaven dirigides únicament a particulars. La convocatòria de 2023 ha destinat, per primer cop, 32 milions d’euros per a la retirada de residus de cobertes que continguin amiant i a la instal·lació de plaques d'autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant, i on s’hi desenvolupi o s’hi hagi desenvolupat una activitat econòmica. És a dir, a edificis que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries.

En concret, uns 22 milions han servit per retirar i tractar l’amiant i instal·lar noves cobertes, i uns 10 milions per adquirir i instal·lar els panells solars. Un 37,54% dels ajuts s’han destinat a la indústria manufacturera.

També l’any 2023 es va convocar una altra línia de subvencions de 18 milions d’euros, que ara s’ha atorgat, i que ha servit per subvencionar la retirada i tractament d’amiant dels edificis. Es tracta d’uns ajuts destinats tant a particulars com a comunitats de veïns i també a empreses.

Des de l’any 2019, l’ARC ha atorgat més de 71 milions d’euros a retirar amiant dels edificis de tot Catalunya, 4,5 milions dels quals a Badia del Vallès, que presenta una situació excepcional, ja que els 200 edificis residencials de la ciutat estan construïts amb fibrociment amb amiant.

 


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, posa en marxa aquesta setmana un nou sistema de recollida de les restes de poda de la fracció vegetal porta a porta per tal de donar valor a aquest tipus de residus orgànics. 

Article

Quatre municipis protagonitzen documentals per conscienciar de la reducció de plàstics.

Notícia

L'Ajuntament de Vila-seca presenta Illa-neta, el sistema de recollida selectiva de residus al Centre Històric, que entra en funcionament el 17 de juny.

Butlletí