Es presenta un recull d'experiències europees de Turisme Sostenible aplicables a Catalunya

14/12/2007 - 00:00
El conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet va presentar el dilluns passat el llibre 'Turisme sostenible: experiències europees aplicables a Catalunya'. El llibre es basa en un estudi elaborat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) que pren com a referència una sèrie d'iniciatives de diversos països europeus en l'àmbit del turisme sostenible que poden tenir aplicació a Catalunya. A l'acte de presentació van assistir també el director del CADS, Ramon Arribas, i el coordinador del llibre, Xavier Sabaté. El turisme constitueix, des del començament de la dècada de 1960, un important factor de desenvolupament econòmic a Catalunya. Però aquest desenvolupament turístic ha significat també la transformació de paisatges naturals i de pobles, i en molts casos, ha significat la pèrdua de valors naturals, culturals i paisatgístics, així com l'erosió de la identitat de la població resident de les destinacions turístiques. En contraposició al model turístic imperant, conegut com el turisme de masses, s'han proposat alternatives de turisme que es caracteritzen per prendre en consideració criteris de sostenibilitat. Aquestes alternatives s'emmarquen sota el concepte de turisme sostenible, un turisme que contribueix a la sostenibilitat global, fonamentat en la valorització del patrimoni natural i cultural, impulsat i gestionat per la població local des del territori i en benefici del territori. L'estudi impulsat pel CADS respon a l'interès del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa per desenvolupar nous models de turisme per a Catalunya que contribueixin a augmentar la seva qualitat tot disminuint-ne els impactes negatius i que es basin en iniciatives innovadores, competitives i de qualitat. Partint de la constatació que Catalunya no es troba entre els països capdavanters en matèria de turisme sostenible, l'estudi posa com a exemple 26 bones pràctiques en aquest àmbit procedents de països europeus i del mediterrani que ja han consolidat fórmules i experiències que han mostrat la seva viabilitat econòmica, social i ambiental. Tal com va explicar el coordinador del llibre, la publicació pretén constituir un aparador de projectes turístics reals que es caracteritzen per la incorporació dels principis de la sostenibilitat, per tal que les iniciatives que es vulguin impulsar des de Catalunya s'hi puguin emmirallar. L'equip d'editors va dur a terme una primera recerca a partir de diverses fonts, tan institucionals (100 agents representant 42 estats) com documentals, que va permetre la identificació de 88 iniciatives de turisme sostenible, corresponents a 23 països d'Europa i de la conca mediterrània. A partir d'aquest primer recull d'experiències, es va crear un equip d'experts en turisme sostenible que van analitzar en detall la selecció final de 26 experiències. Cadascuna de les iniciatives va ser descrita i detallada apropiadament, i incorporant una component d'anàlisi i diagnosi. En l'estudi hi han col'laborat 9 experts en turisme sostenible que s'han encarregat d'analitzar en detall les iniciatives seleccionades. Els experts són: Marien André (coordinadora de l'Observatori de Turisme de Catalunya); Xavier Campillo (doctor en Geografia de la UAB i especialista en senderisme i ecoturisme); Gemma Cànoves (doctora en Geografia de la UAB i especialista en turisme rural); Mercè Gili (doctora en Geografia de la UdL); Francesc González (doctor en Geografia i professor del programa de turisme a la UOC); Rafael López-Monné (geògraf i fotògraf, consultor en senderisme); Marta Nel'lo (doctora en Geografia de la URV); i Josep Maria Prats (llicenciat en Filosofia i secretari de l'Associació Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic). Els treballs realitzats pels experts han estat unificats i integrats en aquest llibre en forma de fitxes i articles breus. Els experts també discuteixen en els darrers capítols del llibre quines són les claus per aplicar amb èxit iniciatives de turisme sostenible i quin és el futur del turisme sostenible a Catalunya. Segons els autors, Catalunya és un país amb prou valors, agents i mitjans per desenvolupar un model de turisme sostenible, malgrat que existeixin inèrcies desenvolupistes que dificultin la implantació d'un model turístic sostenible. El llibre constata que la societat catalana ha anat incrementant en els darrers anys el seu grau de sensibilització vers la temàtica ambiental i, alhora, ha anat creixent la sensibilitat per una altra forma d'entendre el turisme. En aquest sentit, els agents turístics han començat a comprovar que l'augment de la competitivitat es pot assolir a través d'una millor a de la qualitat lligada als criteris de sostenibilitat. Una altra idea que presenta el llibre és que el turisme sostenible s'ha de desenvolupar en totes les marques turístiques de Catalunya, també en aquelles amb un entorn més degradat. Malgrat que algunes zones (Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Terres de Lleida i alguns sectors de Pirineus-Prepirineu) tenen avantatges per aplicar un model de turisme sostenible respecte de zones més madures, en zones turístiques més desenvolupades com l'àmbit litoral, el gir al model sostenible també es considera possible i necessari. Amb tot, l'estudi conclou que per anar cap a un model de turisme sostenible cal una voluntat política ferma, un sector turístic valent, una conscienciació generalitzada i un marc jurídic adequat. El conseller Huguet va destacar el caràcter transversal de l'activitat turística, i la importància de potenciar la identitat com a factor de diferenciació, especialització i qualitat turística vers un turisme més sostenible. Per la seva banda, el director del CADS va emmarcar el llibre en la sèrie de publicacions que el CADS ha dedicat a l'àmbit del turisme sostenible, com Avaluació de la sostenibilitat del turisme a l'Alt Pirineu i Aran (2004), i Orientacions bàsiques per a la sostenibilitat del turisme europeu (2005), amb la qual ha promogut estudis i reflexions sobre el sector. Qualsevol persona interessada en la publicació pot demanar-la al CADS (cads.vicepresidencia@gencat.net).

Relacionats

Butlletí