Es presenta el Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire d’Osona

Font: Ajuntament de Vic, Consell Comarcal d'Osona i el 9 Nou

04/08/2020 - 17:39
 

La contaminació per ozó troposfèric és un problema recurrent a la Plana de Vic durant els mesos d’estiu, quan se supera amb freqüència els llindars d’avís i alerta.

Amb tot, aquest 2020, encara sense episodis d’onada de calor, amb fortes pluges i la crisi sanitària, els valors són inferiors. De totes maneres es continua treballant per la millora de la qualitat de l’aire i es va presentar als ajuntaments el Pla d’Acció per a la millora de la Qualitat de l’aire que contempla 47 accions.

El Pla d’Acció està impulsat per la Taula de la Qualitat Ambiental de la Plana de Vic, creada el mes de setembre de l’any passat en sessió reunida a l’Ajuntament de Vic i que té per objectiu la millora de la qualitat de l’aire a la comarca d’Osona pel període 2020-2025, desenvolupant i aplicant aquelles actuacions que tenen una major incidència amb la reducció de la contaminació atmosfèrica i amb la millora de la qualitat de l’aire. 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona i la supervisió de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, el Consell Comarcal d’Osona, l’Ajuntament de Vic i una taula tècnica formada per persones de diferents municipis de la comarca com Vic, Manlleu, Roda de Ter, Torelló, Tona, Mancomunitat La Plana i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, l’empresa Anthesis La Vola ha elaborat aquest document en el que també hi han participat diferents entitats del territori.

La comarca d’Osona té una situació geogràfica i climàtica molt complexa que provoca episodis importants de contaminació atmosfèrica en diferents èpoques de l’any. Aquest és el motiu que ha portat a diferents administracions a ajuntar esforços per a l’elaboració d’una Pla de treball que ha de servir com a guia per emprendre mesures i millorar la qualitat ambiental de la comarca.

La presentació de la sessió va anar a càrrec de Joan Carles Rodríguez, president del Consell Comarcal d’Osona, Albert Castells, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vic i Maria Llorenç, tècnica responsable de Qualitat Ambiental de la Diputació de Barcelona; sessió convocada amb l’objectiu de presentar als municipis i entitats el document final, hi van assistir 15 persones de forma presencial i 26 més a distància.

Xavier Codina, d’Anthesis La Vola, com a redactor del Pla, en va fer un resum i va explicar les línies bàsiques i també va detallar les 47 accions/mesures de millora que s’haurien d’implantar els propers 5 anys a la comarca.

Podeu consultar el Pla en aquest enllaç,. on també hi t també la diagnosi de la situació de la comarca i les accions previstes per a complir amb els objectius previstos.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El Consell Insular, el Govern Balear i l’ajuntament de Maó aproven el conveni per a la millora de la qualitat de l'aire

Article

Una enquesta de la Comissió Europea realitzada a més de 80 centres urbans també assenyala que només un 20 % dels barcelonins creu que la qualitat de vida ha augmentat

Article

El premi representa un reconeixement als ajuntaments pioners en la posada en marxa d'accions destinades a millorar la qualitat de l'aire, de manera que es facin visibles els seus esforços i serveixin d'inspiració per a altres homòlegs locals. El termini de presentació de candidatures al premis va haver d’estendre’s per motiu de la pandèmia de la Covid-19.

Butlletí