Els municipis de les comarques de Girona volen minimitzar l'impacte de noves carreteres

25/03/2006 - 00:00
El passat dijous 23 de març de 2006, al Mas Joals de Riudellots de la Selva, el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), va organitzar la jornada informativa 'Infraestructures, mobilitat i territori'. El Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) està en període d'informació pública fins el 20 d'abril de 2006. El CILMA va organitzar la jornada amb l'objectiu de donar a conèixer els instruments que hi ha actualment a l'abast, per tal de poder formular al·legacions al PITC. D'una banda, es va exposar la diagnosi territorial en matèria de connectivitat que ha elaborat la Diputació de Girona, així com una anàlisi concreta de la coordinació en la permeabilització del corredor d'infraestructures que travessa les comarques gironines. Jaume Hidalgo, Coordinador de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona i Secretari Tècnic del CILMA, va explicar que la connectivitat és necessària per tal de garantir la connexió entre els espais naturals per conservar la biodiversitat; mantenir una xarxa contínua de paisatges identitaris, i garantir el pas de les persones a peu o en bicicleta i mantenir els elements patrimonials, alhora que ha ressaltat quines són les principals problemàtiques actuals com, per exemple, l'efecte barrera de les infraestructures lineals, especialment del corredor (TGV /AP-7/ A-2/ ferrocarril) que travessa tota la demarcació de Girona. Per la seva part, Josep Sala, ambientòleg consultor, va manifestar que les infraestructures lineals mal planificades provoquen un efecte barrera i, per tant, impedeixen l'accés als llocs de passeig o a elements de patrimoni, actuen com a barrera per a la fauna, tallen camins ramaders i tradicionals, impedeixen la valorització d'espais, i hipotequen futures xarxes de camins a peu o en bicicleta. Pau Noy, President de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), va explicar quines són les raons de la PTP per les quals s'ha d'al·legar el Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya. Durant la seva intervenció ha manifestat que el PITC és un pla sense objectius sostenibles reals. En aquest sentit, des de la seva òptica, va exposar propostes i reflexions per millorar els objectius del PITC. Entre d'altres aspectes, Pau Noy, va ressaltat que les infraestructures no són un objectiu en sí mateixes, sinó un mitjà per a aconseguir uns beneficis que cal avaluar i, per tant, que cal centrar el debat en els serveis de transport.

Relacionats

Butlletí