Els habitatges construïts entre el 2006 i el 2011 emetran un 28% menys de CO2

13/01/2006 - 00:00
El Govern de la Generalitat aprovarà la setmana vinent el nou decret d'ecoeficiència. Aquest decret preveu l'aplicació d'un seguit de mesures, que podrien fer estalviar fins a el 8% del consum energètic del país. L'aprovació del decret està dins el marc definit pel pla de l'energia, on, entre d'altres, s'estableix la necessària reducció d'emissions de gasos que provoquen l'efecte d'hivernacle en diferents àmbits. Un de clau, és, precisament, el de l'habitatge. Segons el Pla de l'energia de Catalunya (2006-2015), el sector domèstic consumeix el 13% de l'energia final a Catalunya, i a causa d'aquest consum d'energia contribueix en un 7% a les emissions totals de CO2 a Catalunya. Concretament, el sector domèstic va emetre 2.951 kt de CO2 l'any 2003, d'un total de 42.157 kt. El pla preveu una reducció d'un 16%, que seria equivalent a 619 milions de tones de CO2 menys cada any, per a l'any 2015. El decret d'ecoeficiència és un dels instruments per aconseguir aquesta fita. La directora general d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Carme Trilla, va presentar dijous l'estudi 'La contribució de l'habitatge de Catalunya a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle'. El govern català apunta que es tracta d'un informe 'pioner' sobre les possibilitats d'estalvi energètic del parc d'habitatges i de l'efecte que les noves normatives tindran en un horitzó de set anys. L'estudi fa una projecció fins a l'any 2011 de l'impacte que tindria, sobre les emissions totals de CO2, l'aplicació de determinades mesures incloses a les polítiques actuals d'habitatges sostenibles engegades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (Pla de rehabilitació) i a les polítiques futures sobre l'habitatge sostenible en l'àmbit català (Decret d'ecoeficiència en els edificis) i en l'àmbit estatal (Codi tècnic de l'edificació). També avalua quin en seria el benefici ambiental.

Relacionats

Butlletí