Els debats sobre l'abolició del deute extern destaquen en l'inici del Fòrum Social de Nairobi

Observatori del Deute en la Globalització
21/01/2007 - 00:00
Els diferents moviments que lluiten per l'abolició del deute extern s'han coordinat per editar un programa conjunt d'activitats durant els 4 dies del Fòrum Social Mundial, que dissabte es va inaugurar al Moi Sports Centers de Nairobi. Avui, diumenge 21 de gener, han tingut lloc ja les primeres activitats al voltant d'aquest tema, algunes amb un notable èxit de públic. És el cas del seminari "Il.legitimitat del deute. Financament responsable/alternatiu i condicionalitats", organitzat per un grup de 13 organitzacions (entre elles l'Observatori del Deute en la Globalització). Més de 70 persones han assistit a aquest seminari organitzat en forma de "Talk show": és a dir, entrevistes a diferents panelistes que han hagut de respondre als dos entrevistadors, Lidy Napcil de Jubileu Sud i Alex Wilks d'Eurodad. Temes com la responsabilitat dels creditors en la generació de la crisi del deute, el fet que actualment hi hagi una major transfèrencia de recursos del sud al nord que al revés o l'ús del deute com a eina política han marcat la primera part del debat. En una intervenció molt aclamada, Beverly Keene, de Jubileu Sud, ha declarat que "el deute no és un problema financer, sinó un problema polític, 'i per tant no es solucionarà amb respostes financeres'. Fins que no aconseguim canviar les desigualtats en les relacions de poder entre Nord i Sud, i entre societat civil i governants, no acabarem amb el problema del deute". En aquest sentit, ha quedat clar que 'la lluita per un món sense deute és la lluita per la democràcia, la participació i la justícia, així com la lluita per un model econòmic i de consum ben diferent. Vinod Raina, de la Índia, ha donat una perspectiva més àmplia, "necessitem superar la visió limitada dels fluxos financers i hem de mirar també als altres fluxos... els fluxos de materials, recursos i persones". Així, el reclam pel reconeixement del deute ecològic, social i cultural que el Nord té amb el Sud ha estat també present en el seminari principal sobre Deute Il·legítim. Moltes altres qüestions han estat exposades, tant pels panelistes entrevistats com pels assistents: per exemple, la proposta de crear un banc del sud que sustitueixi al banc mundial, la necessitat d'avançar en els processos d'auditories del deute, el rebuig a qualsevol tipus de condicionalitat, etc. Aquestes propostes seran aprofundides en les activitats que continuaran aquesta tarda i durant els 3 dies següents. Notícia extreta del bloc que l'ODG sobre Nairobi 2007:

Relacionats

Butlletí