Els consorcis per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Besòs Tordera instal·laran una planta d’enriquiment de biogàs

10/10/2022 - 10:16

El projecte té per objectiu l'obtenció de biometà, un gas renovable, a través del biogàs excedent de les seves plantes.

Pere Aguilo, director d'Operacions, ha explicat el projecte BioVO amb motiu del Congreso de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento que es va dur a terme a Còrdova a finals d'aquest mes de setembre.

Aquesta iniciativa es va presentar l'abril d'aquest any, i té per objectiu la generació de biometà, un gas renovable, a través de l’aprofitament de part del biogàs que es genera en els processos de tractament a la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Granollers del Consorci Besòs Tordera. 

La proximitat entre ambdues instal·lacions i amb el punt d’injecció del biometà permet dur a terme aquest projecte i aprofitar al màxim els recursos generats, disminuint alhora l’empremta a l’atmosfera de carboni.
 

Planta d’enriquiment del biogàs (Upgrading)

Per fer possible aquest procés de generació de biometà es construirà una planta d’enriquiment del biogàs o Upgrading en una zona compartida entre els dos consorcis, al polígon industrial el Raiguer, a Granollers. Aquesta instal·lació, que permet un major aprofitament del potencial energètic del biogàs, convertint-lo en biometà estarà formada principalment per una planta de neteja i de purificació de biogàs, mitjançant la tecnologia de membranes, un gasòmetre amb capacitat per a 1.250m3 i un mòdul d’injecció de biometà a la xarxa de gas natural.

El projecte, amb un cost previst de 2.775.000 euros, ha rebut una subvenció d’1.012.944,76 euros per part de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) en tractar-se d’una iniciativa que afavoreix una economia baixa en carboni i, per tant, un creixement sostenible. La resta anirà a càrrec dels dos consorcis.

Més informació

 

 


 

Categories: 

Relacionats

Acte
Notícia

TubVerd, la xarxa d'energia sostenible d’Aigües de Mataró, ha estat premiada a la IV edició dels Premis BASF d’Economia Circular, en la categoria d’administració pública. 

Acte
27/10/2022 - 12:00
CitiLab de Cornellà de Llobregat Pl. Can Suris s/n - 08940 Cornellà de Llobregat

Butlletí