DIA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE

dimecres, 3 març, 2021 - 00:00 a 23:59

"Els Boscos i altres mitjans de subsistència: per sostenir les persones i el planeta" serà el tema del Dia Mundial de la vida silvestre o de la Natura 2021.

El World wildlife day és una oportunitat per celebrar les moltes, belles i variades formes de la fauna i flora silvestres i de donar a conèixer la multitud de beneficis que ofereix la conservació de la natura a la gent. Alhora, el dia ens recorda la urgent necessitat d'intensificar la lluita contra els crims contra la fauna, que suposa importants impactes econòmics, ambientals i socials.

La vida silvestre té un valor intrínsec i contribueix als aspectes ecològics, genètics, socials, econòmics, científics, educatius, culturals, recreatius i estètics de desenvolupament sostenible i el benestar humà. Per aquestes raons, tots els Estats membres, el sistema de les Nacions Unides i altres organitzacions internacionals, així com de la societat civil, les organitzacions no governamentals i els particulars, estan convidats a observar i participar en aquesta celebració global de la vida silvestre. Les comunitats locals poden tenir un paper positiu per ajudar a frenar el comerç il·legal de vida silvestre.

La diada serveix per explicar quines accions es desenvolupen i es recomana fer servir les xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram...) i el hashtag / paraula clau #DiadelaNatura #Natura #worldwildlifeday #WWD2021

La Secretaria de la Convenció sobre el comerç internacional d’espècies en perill d’extinció de fauna i flora silvestres (CITES) ha anunciat el tema del Dia Mundial de la Fauna Salvatge de les Nacions Unides 2021: “Boscos i mitjans de subsistència: pel sosteniment de les persones i el planeta”.

Els boscos cobreixen gairebé un terç de la superfície terrestre del planeta, i són pilars fonamentals dels mitjans de subsistència i benestar de moltes persones.

Més de 800 milions de persones viuen als boscos tropicals i sabanes dels països en desenvolupament. Les comunitats indígenes i rurals tenen una relació particularment estreta amb aquests sistemes naturals. Confien en ells per satisfer les seves necessitats essencials, des de menjar i refugi fins a energia i medicaments, però també mantenen una forta relació personal, cultural i espiritual amb aquests entorns. Els pobles indígenes i les comunitats locals també són custòdies històriques dels embornals de biodiversitat més importants del planeta, inclosos els boscos.

Els serveis i recursos ecosistèmics que proporcionen els boscos des de magatzem d’aigua dolça fins a la fertilitat dels sòls o la regulació del clima, són essencials per a l’economia global i per a tota la població mundial. Tot i així, els boscos es troben ara a la cruïlla de les múltiples crisis planetàries que enfrontem actualment, des del canvi climàtic, fins a la pèrdua de biodiversitat i els impactes socials i econòmics de l’actual pandèmia mundial.

El tema del Dia Mundial de la Vida Silvestre 2021, " Boscos i mitjans de subsistència: per sostenir les persones i el planeta ", busca donar llum als vincles entre l'estat dels boscos del nostre planeta i la preservació dels milions de mitjans de vida que en depenen directament. Una atenció especial al coneixement tradicional de les comunitats que han gestionat els ecosistemes forestals i la seva fauna durant segles.

El Dia també té com a objectiu impulsar discussions per establir un model sostenible d’interacció entre la humanitat i un dels seus proveïdors naturals més importants, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS), inclòs l’Objectiu 1 (Sense pobresa), l’Objectiu 2 (Fam zero), objectiu 12 (Garantir pautes de consum i producció sostenibles), objectiu 13 (Acció climàtica) i objectiu 15 (Vida a la terra).

La Secretaria de la CITES, el Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides (PNUD) i altres organitzacions del sistema de les Nacions Unides, els Estats membres, les convencions relacionades amb la biodiversitat i la societat civil, estan desenvolupant una sèrie d’esdeveniments mundials virtuals i nacionals i activitats de xarxes socials al voltant del Dia Mundial de la Vida Silvestre 2021. un esdeveniment virtual d’alt nivell el 3 de març, un festival de cinema organitzat amb Jackson Wild i el PNUD i un concurs internacional d’art juvenil organitzat amb el Fons Internacional per al Benestar dels Animals (IFAW).

En línia amb la resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides per la qual es proclama el Dia Mundial de la Vida Silvestre, la Secretaria de la CITES fa una crida a tots els estats membres i organitzacions del sistema de les Nacions Unides i altres organitzacions globals, regionals i subregionals, organitzacions no governamentals i totes les persones interessades:

  • observar i donar a conèixer el tema del Dia Mundial de la Vida Salvatge 2021;
  • implicar els pobles indígenes i les comunitats rurals i locals amb experiència i coneixement en l’ús i la conservació dels ecosistemes forestals en tots els esdeveniments i celebracions del Dia Mundial de la Vida Silvestre;
  • associar les celebracions amb importants esdeveniments de conservació nacionals i internacionals;
  • construir associacions;
  • feu ús dels logotips del Dia Mundial de la Vida Silvestre el més àmpliament possible.

Més informació a wildlifeday.org


 

Categories: 
Biocombustibles
ODS13. Acció climàtica
ODS15. Vida d'ecosistemes terrestres

Relacionats

Article

Vilanova i la Geltrú és una de les ciutats europees participants en el projecte SCORE de millora de la resiliència de les ciutats costaneres davant dels efectes del canvi climàtic, a través d'un CCLL (coastal city living lab). El projecte europeu Score promou la creació d'estratègies per fer front als efectes de l'escalfament global al litoral

Article

La secció de parcs i jardins de l’ajuntament de Pineda de Mar ha començat la plantació i sembra d’espècies vegetals als escocells dels carrers de Pineda.

Article

L’estudi sobre el bosc urbà de Mollet, elaborat pel reconegut catedràtic de la Universitat de Sevilla Enrique Figueroa, conclou que el municipi disposa d’un conjunt considerable d’espais verds de qualitat que permeten generar salut entre la ciutadania.

Butlletí