El VI Fòrum de la Seguretat analitza el risc territorial

25/09/2003 - 00:00
El VI Fòrum de la Seguretat tindrà lloc els dies 2 i 3 d'octubre amb l'objectiu d'analitzar i debatre els riscos associats a l'ús i l'organització del territori. El títol del fòrum, adreçat a gestors de l'ordenació del territori, professionals de l'administració, consultores, empreses, associacions i col·legis professionals, és ben explícit: El risc territorial. 'Mirarem d'obtenir una certa visió del grau de risc i dels punts crítics existents i formular propostes i recomanacions per a l'ordenació urbanística i territorial', apunta Pere Torres, director del VI Fòrum de la Seguretat, en el text de presentació de les jornades. Durant dos dies, un intens programa de ponències i de debats ompliran la sala d'actes del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Consell de Cent, 365). Entre els temes que es tractaran hi ha algunes de les qüestions que, a hores d'ara, conformen amb més urgència l'agenda de futur del país. La vulnerabilitat del sòl; el proveïment i protecció de l'aigua; la biodiversitat i les transformacions urbanístiques; la connectivitat del territori; l'estacionalitat i el desenvolupament turístic o la gestió dels residus es compten entre els temes que tractaran els ponents. El Fòrum pretén analitzar i debatre els riscos associats a l'ús i l'organització del territori, quina és la informació i els instruments existents per fer l'anàlisi en cada cas. I en aquest sentit, s'ha tingut cura de tractar casos pràctics, on es vegin reflectits part dels riscos plantejats en el fòrum. Naturalment, les dues jornades també busquen el foment del debat entre els diferents agents implicats en l'ordenació del territori. 'De la mateixa manera que una incorrecta estratègia territorial pot posar en risc els recursos esssencials o fins el propi desenvolupament econòmic i social del territori, instruments com el planejament territorial i urbanístic o el planejament estratègic poden orientar-se a maximitzar els beneficis i minimitzar els riscos en relació a un desitjable desenvolupament sostenible', es pot llegir en la presentació. A continuació, podeu llegir una selecció del programa:
Dijous, 2 d'octubre > 09.30h Benvinguda i inauguració amb Felip Puig, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Antonio Carrillo, President de l'Institut d'Estudis de la Seguretat i Pere Torres, director del VI Fòrum de la Seguretat. > 10.00h Ponència inaugural: El risc territorial, més enllà dels riscos naturals; a càrrec de Pere Torres, director del VI Fòrum de la Seguretat. INFORMACIÓ I INSTRUMENTS > 10.30h Posar en risc els recursos estratègics del territori per a un desenvolupament sostenible. Moderador: Víctor Macià, vice-president de la Fundació Fòrum Ambiental. > 10.40h El sòl. Vulnerabilitat del recurs, amb Rosa Maria Poch, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, Universitat de Lleida. > 11.00h El sòl. Valor de fertilitat i ordenació d'usos del sòl; amb Jaume Boixadera, cap de la Secció d'Avaluació de Recursos Agraris del Servei de Producció Agrícola del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. > 12.10h L'aigua. Limitacions territorials. Proveïment i protecció del recurs; amb Jordi Cabot, director de l'Àrea de Planificació de l'Agència Catalana de l'Aigua. > 12.40h L'aigua. Freàtics de valor i ordenació territorial; amb Josep Mas, Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. > 13.20h Biodiversitat. Transformacions constructives i vulnerabilitat territorial; amb Ramon Folch, director general de l'Estudi Ramon Folch. > 13.50h Biodiversitat. Mètodes d'anàlisi de la connectivitat ecològica per a l'ordenació territorial; amb Xavier Mayor, director de l'Estudi Xavier Mayor Farguell. EL GOVERN DEL RISC > 16.00h El govern del risc; Moderador: Jordi Rodó, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. >16.10h Governança i risc; amb Joan Prats, directorde l'Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. > 16.45h Cas. La Cerdanya: turisme, creixement urbanístic i territori; amb Joan Pous, president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Joan Bagaria, coordinador comarcal de la Cerdanya d'Unió de Pagesos. > 17.15h Cas. El model territorial i la gestió dels residus; amb Jordi Renom, director-gerent de l'Agència Metropolitana de Residus de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient i Marta Martí, directora de Comunicació del Grup Hera. > 17.45h Cas. Ordenació de les antenes de telefonia mòbil; amb Antoni Choy, subdirector de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Pere Joan Riu, Departament d'Enginyeria Electrònica de la Facultat de Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya. Divendres, 3 d'octubre INFORMACIÓ I INSTRUMENTS > 09.00h Posar en risc una estructura socioeconòmica del territori favorable al desenvolupament sostenible. Moderador: Eduard Pallejà, director general de la Fundació Politècnica de Catalunya. > 09.10h Estructura social. Riscos associats al despoblament del territori, la congestió o l'estacionalitat de l'activitat; amb Enric Mendizábal, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. > 09.40h Estructura social. Segregació territorial per nivells de renda; amb Joaquín Recaño, Centre d'Estudis Demogràfics > 10.25h Desenvolupament. Grau de diversificació econòmica i fragilitat del territori; amb Josep Oliver, Àrea d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. > 10.55h Desenvolupament. Accessibilitat territorial, activitat i competitivitat; amb Josep Maria Montagut, subdirector general d'Indústria de la Direcció General d'Indústria del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. > 11.40h Avaluació. El paisatge com a indicador de l'activitat territorial i la seva sostenibilitat; amb Ferran Miralles, coordinador de la Secretaria de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. > 12.10h Avaluació. Instruments per a incorporar el risc a la planificació; amb Arnau Queralt, coordinador tècnic del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. > 13.10h Conclusions i cloenda, amb Àngel Llobet, degà del Col· legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i Pere Torres, director del VI Fòrum de la Seguretat.
[Podeu llegir el programa complet aquí.]
Més informació:
Organització El Fòrum està organitzat per l'Institut d'Estudis de la Seguretat. Amb la col·laboració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i Midat Mutua. Inscripcions: La inscripció és obligatòria. Veure aquesta plana per als detalls.

Relacionats

Butlletí