El projecte de restauració de ca l'Arana, a El Prat, premiat

24/12/2006 - 00:00
El projecte de restauració del molí arrosser de ca l'Arana va rebre fa uns dies el Premi Bonaplata en l'apartat de "Millor projecte de restauració acabada de maquinària i altres béns mobles de patrimoni industrial', que atorga l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya en la seva 15a convocatòria/2006. Els Premis Bonaplata tenen per objectiu sensibilitzar l'opinió pública sobre la importància del patrimoni industrial, i premien l'interès per recuperar i difondre el patrimoni industrial de Catalunya. El molí d'arròs de ca l'Arana es va construir el 1950-51 per a comercialitzar la producció d'arròs del delta del Llobregat. La restauració té un objectiu històric i científic. És testimoni de l'agricultura al delta del Llobregat a la vegada que la pròpia personalitat en el camp de l'arqueologia industrial a Catalunya li atorga un valor de peça única. L'Ajuntament del Prat i l'Agència Catalana de l'Aigua han impulsat la seva recuperació. La direcció dels treballs ha estat a càrrec de l'empresa Stem sl, supervisats per Ignasi Millet, director tècnic i especialista en conservació i restauració de béns culturals, amb la codirecció de l'arquitecte Xavier Millet.

Relacionats

Butlletí